Mener ungdommen bør nekte å betale koronabøter: – De burde heller gå i retten

Å bli bøtelagt for brudd mot lokale koronaforskrifter kan være grunnlovsstridig, mener advokat. Bodø kommune mener de har gjort alt riktig.

Bodø sett fra turisthytta

I helga ble ti ungdommer anmeldt etter brudd på den lokale smitteforskriften i Bodø kommune.

Foto: Benjamin Fredriksen / Ola Helness / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I helga ble ti ungdommer anmeldt etter brudd på den lokale smitteforskriften i Bodø kommune.

Der står det blant annet at man ikke skal delta på sammenkomster der mer enn 5 gjester, i tillegg til de som bor i boligen, er til stede samtidig.

Den midlertidige forskriften gir politiet anledning til å gi festdeltakerne titusenvis av kroner i bot for overtredelsen.

Advokat Brynjar Østgård i Tromsø mener vedtaket er ulovlig, skriver han i et debattinnlegg i Nordnorsk debatt.

– Smittevernloven gir mulighet til å treffe inngripende vedtak, men smittevernloven kan ikke leses isolert sett. Den må ses i et bredere rettslig lys, under hensyn av grunnlovens bestemmelser, grunnleggende borgerlige friheter, og så videre. Og i det lys så tviler jeg på at kommunens vedtak uten videre er gyldig.

– Bør ikke betale den

Advokaten mener også det bekymringsfullt at naboer og andre tipser om slike tilfeller.

Dette kan være med å svekke tilliten man har til andre i samfunnet.

– Den type opptreden fra medborgere er sånn man kjenner fra Øst-Tyskland og andre tvilsomme diktaturstater fra gammelt av. Og det synes jeg er urovekkende, at vi får slike tendenser i Norge, legger han til.

Advokaten sier at ungdommene bør gi blaffen i å betale boten, og heller ta saken til retten.

– De burde ikke betale den, de burde si at dette er et ulovlig vedtak, eller i hvert fall at de vil utfordre vedtaket og heller gå i retten med dette.

Egentlig er det ikke slik at man får utnevnt gratis forsvarsbistand når man utfordrer forelegg, men i dette tilfellet bør retten gjøre et unntak.

– Her mener jeg at retten bør bruke den hjemmelen straffeprosessloven gir til å oppnevne forsvarer, fordi saken er av prinsipiell art.

– Den enkelte kommune må vurdere

NRK har forelagt advokat Østgårds utspill for Helsedirektoratet.

I et svar fra fagavdelingen skriver direktoratet at forbud mot private og andre sammenkomster eller begrensninger i antallet personer som kan delta på slike sammenkomster, reiser spørsmål om forholdet til flere grunnlovsbestemmelser og bestemmelser i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Videre skriver de:

– Det er den enkelte kommunen som må vurdere om Grunnlovens og EMKs krav er oppfylt dersom det vedtas forbud mot sammenkomster eller andre begrensninger i adgangen til å samles. Smittevernloven § 4–1 bokstav a gir kommunen adgang til å forby både sammenkomster i private hjem og andre forsamlinger dersom lovens vilkår for øvrig er oppfylt.

Les hele svaret fra Helsedirektoratet i faktaboksen:

Ønsker debatten velkommen

Smittevernoverlege i Bodø kommune, Kai Brynjar Hagen, mener derimot at den lokale forskriften er godt begrunnet.

Han er klar over at tiltakene mot pandemien har en viss inngripende effekt på bevegelsesfriheten til innbyggerne, men at det er noe som ansees som nødvendig.

– Smittevernloven gir adgang til å legge begrensninger på folks bevegelsesfrihet i den private sfæren, at man regulerer ned sosial kontakt. Det gir smittevernloven hjemmel for og det er det vi har brukt og det er det som kan være effektivt med tanke på en pandemibekjempelse.

Hagen sier det er en rekke krav og betingelser som skal være oppfylt før man kan vedta en slik forskrift, og at han mener dette er oppfylt.

– Begrunnelsen er det økende smittepresset og at vi ikke har klart å redegjøre hvor smitten kommer fra. Det økende smittetallet gjør at man frykter at situasjonen kommer ut av kontroll.

At det er debatt rundt temaet, syns legen bare er bra.

– Vi kan konstatere at noen har andre synspunkter på det enn vi har. Det har ikke vært aktuelt å vedta en lokal forskrift hvis man ikke mente det var en god begrunnelse for det og at betingelsene for øvrig er oppfylt.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 17.04.2021
3 711
Smittede siste 7 dager
220
Innlagte
708
Døde
1 025 429
Vaksinerte