Hopp til innhold

Ny forskning: Gravide bør vaksinere seg for å unngå alvorlig sykdom

Ny forskning fra Europa viser med all tydelighet at gravide bør ta koronavaksinen. Både for å beskytte seg selv og barnet i magen.

Therese Johansen og baby

Trebarnsmor Therese Johansen Grolid var i starten av svangerskapet i tvil om hun skulle ta vaksinen. Hun er glad det nå kommer mer tydelige råd.

Gravide som ble innlagt i intensivavdeling da deltavarianten av koronaviruset dominerte, var hovedsakelig uvaksinerte. Det viser overvåking fra flere europeiske land.

Nå kommer en internasjonal forskergruppe med nye, tydelige råd til gravide.

Det gjør de i en artikkel i det anerkjente medisinske tidsskriftet «The Lancet Regional Health Europe».

De bygger på informasjon om vaksinasjonsstatus for vel 300 gravide som ble innlagt på intensivavdeling i den perioden der deltavarianten av viruset dominerte.

Blant de 318 var 305 uvaksinerte (96 %). 13 hadde ukjent vaksinestatus eller hadde fått en dose. Ingen av de 8 fra Norge hadde opplysning om at de hadde tatt vaksine i helsekort eller pasientjournal.

Hilde Engjom på fødestue

Hilde Marie Engjom er overlege FHI.

Foto: MARKUS VANGEN / NRK

Hilde Engjom er overlege ved Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet (FHI).

Hun forteller at det nå er store studier som sier det er trygt for gravide å ta vaksine.

– Det er viktig at gravide har den beskyttelsen mot alvorlig sykdom. Og også for å beskytte barnet i magen og den nyfødte, som får mors antistoffer via morkaka.

Graviditet er allerede ansett som en risikofaktor for alvorlig sykdom av covid-19. I Norge ble gravide formelt inkludert som risikogruppe i desember.

– Det vi ser er at de som var innlagt på intensivavdeling eller hadde behov for pustehjelp mens Delta var dominerende i all hovedsak var uvaksinerte.

Var usikker

En nybakt mor som har vært usikker på vaksinen, er Therese Johansen Grolid.

Hun er trebarnsmor i Sandnessjøen. Hun fødte siste for fem-seks måneder siden.

– Det var så uklare tilbakemeldinger fra de som fulgte meg opp i svangerskapet. Men så kom det mer klare råd etter hvert.

Hun synes det er bra at det har blitt mer tydelighet.

Sånn at gravide vet hva de skal forholde seg til.

FHI anbefaler gravide å ta koronavaksine.

Therese Johansen Grolid er glad for at rådene har blitt langt tydeligere.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Motstridende råd

Det er kanskje ikke så rart at Therese har vært usikker.

Tidligere i pandemien har ikke rådene vært entydige.

Gravide, barselkvinner og kvinner som planla å bli gravide har fått motstridende råd.

Mange ble derfor nølende til å ta vaksinen.

Forskerne skriver:

Manglende krav om forskning på bruk til gravide i den tidlige utviklingen av vaksiner og andre legemidler, kan ha bidratt til uklare råd og vaksinenøling blant helsepersonell og gravide.

– Nå er det imidlertid godt dokumentert at vaksinen beskytter, sier Engjom.

Også data fra norske gravide er inkludert. Gravide uten vaksine, var mer utsatt for alvorlig sykdom.

– Andelen vaksinerte gravide varierte mellom landene. Men felles for alle landene var at alvorlig sykdom var knyttet til manglende vaksinasjon.

Forskerne understreker at man helt fra starten av må ta med bruk av vaksinen for gravide når man utvikler nye legemidler og vaksiner til bruk i en pandemisituasjon.

– Dette skjedde i liten grad. Til tross for klare internasjonale anbefalinger før pandemien.

Større fordeler enn ulemper

Leder av jordmorforbundet NSF er Hanne Charlotte Schjelderup.

Hun kommenterer det slik:

– Den viser med tydelighet at gravide, nyfødte og foster i magen kan bli alvorlig syk ved covid-19 sykdom, med mindre mor er vaksinert.

Jordmorforbundet vil påkeke at vaksinen ikke skader barnet på noe vis.

Studier viser at kvinner som tok koronavaksine i svangerskapet, har like lav sannsynlighet som uvaksinerte til å få komplikasjoner under svangerskapet.

– Vi ser at gravide har mye større fordeler enn ulemper ved å vaksinere seg.

FHI anbefaler gravide å ta koronavaksine.

Leder av jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup, har denne oppfordringa til gravide: – Vær så snill og vaksiner deg.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Nå oppfordrer Schjelderup gravide, på vegne av medisinske fagmiljøer og myndigheter, å ta vaksine.

– Vi har hatt tilfeller i Norge der gravide ligger på respirator med alvorlig sykdom. Vi vil nødig skremme de gravide. Men dette er viktige tiltak for å beskytte seg mot alvorlig sykdom.

Og trebarnsmora i Sandnessjøen synes det er betryggende at rådene nå er helt tydelige.

– Ja, jeg synes jo det er bra at det blir mer tydelighet. At de får tydelige råd på kontroller. Så jeg synes det er veldig bra.