Korona gir forsinket mammografi – 300 krefttilfeller kan ha blitt oppdaget senere enn vanlig

Mellom 250 og 300 brystkrefttilfeller kan ha blitt oppdaget senere enn vanlig, ifølge Kreftregisteret. På grunn av koronaen har om lag 50.000 kvinner fått forsinket mammografiundersøkelse.

Mammografi

1500 kvinner får hver dag tilbud om å være med i det nasjonale screeningprogrammet.

Foto: Illustrasjon: François Destoc/Colourbox.com / PHOTOPQR/LE TELEGRAMME

Hver dag gjennom året får 1500 friske kvinner, mellom 50 og 69 år, tilbud om å være med i programmet for å sjekke om de har brystkreft.

Det er nå startet opp igjen etter å ha vært nede under koronapandemien. På grunn av smittevernhensyn måtte undersøkelsene stanses i cirka to måneder.

Jeg håper ikke dette betyr at vi får en økning i antallet som får brystkreft etter dette, sier leder for mammografiprogrammet hos kreftregisteret, Solveig Hofvind.

Solveig Hofvind

Solveig Hofvind, leder av det nasjonale mammografiprogrammet håper at oppholdet i screeningen ikke vil gi økt tall på krefttilfeller.

Foto: George Eustice / NRK

– To måneder skal teoretisk ikke ha så mye å si, men for den enkelte som får en diagnose kan det være en belastning i seg selv. Så vi er klar over at dette ikke har vært helt heldig.

Nasjonal screening av friske kvinner

De fleste kvinner over 50 år kjenner igjen lyden av røntgenapparatet, og husker smerten med flattrykte bryst ved undersøkelsen.

Da koronaen kom stanset screeningen i om lag åtte uker. Det medførte at 64.000 invitasjoner om undersøkelse ble utsatt, og til vanlig møter bare 75 prosent av de inviterte opp.

Dermed var det cirka 50.000 kvinner som fikk en forsinket undersøkelse. Normalt oppdages det mellom 250 og 300 tilfeller av brystkreft i en sånn periode.

– Det er klart at noen av disse kvinnene vil nok få en brystkreftdiagnose seinere enn dersom planen ble fulgt. Men vi har to års screeningintervall, og undersøkelsen er ment å oppdage svulster i et tidlig stadium. Så to måneder skal ikke ha så mye å si.

Når vil dere vite om det er flere krefttilfeller enn vanlig som følge av utsatt undersøkelse?

– Det vil ta tid før vi får svar på dette. Vi vil følge med på utviklingen. Men vi må nok ha et halvt års tid, for vi må ha større volum enn bare noen få tilfeller.

Nå gjør vi alt vi kan for å ta igjen etterslepet. Noen sentre utvider åpningstiden, og vi holder på lenger inn mot sommerferien og starter opp tidligere til høsten. Litt forskjellig rundt om i landet når vi vil være à jour, ifølge Hofvind.

– Når vi kom i den situasjon vi gjorde så hadde vi ikke noe alternativ enn å stanse på grunn av smittevernet. Så pusha vi det i gang få fort vi kunne.

mammografi

Ved mammografi blir brystene klemt fast i røntgenapparatet og bilde kan bli tatt.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

4000 kvinner i Nordland med forsinket mammografi

Der det har vært mistanke om sykdom har undersøkelsene blitt utført som vanlig, og ved Nordlandssykehuset startet screeningen opp igjen den 25 mai.

– Brystdiagnostisk senter ved sykehuset har vært åpent hele tiden, så kvinner med symptomer har jo blitt undersøkt, sier enhetsleder for brystdiagnostisk senter ved sykehuset, Line Camilla Westermann.

Line Camilla Westermann

Line Camilla Westermann, leder for brystdiagnostisk senter ved Nordlandssykehuset, sier at om lag 4000 kvinner i Nordland har fått forsinket undersøkelse.

Foto: privat

Så om det har hatt noe å si for resultatet og behandlingen for de andre er vanskelig å si.

Vi har ikke oppdaget noe så langt i hvert fall.

– Her i fylket var det om lag 4000 som fikk utsatt time. De blir nå innkalt fortløpende, sier Westermann.

– Vi starter der vi stoppet, og alle skal få innkalling og akkurat nå står mammografibussen i Sandnessjøen. Der skal den stå lenger enn den har gjort før for å prøve å ta igjen litt. Så absolutt alle skal få en invitasjon.

Rammer flest kvinner her i landet

Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner. I 2018 fikk 3568 kvinner i Norge brystkreft.

Mammografiprogrammet har som mål å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres. Programmet har eksistert som offentlig screeningprogram i over 20 år.

Målet er å oppdage brystkrefttilfeller i et tidlig stadium, sånn at behandlingen kan bli så skånsom som mulig.

Dødeligheten av brystkreft blant de inviterte har blitt redusert med 20 til 30 % som følge av programmet. (Kilde: Kreftregisteret)