NRK Meny
Normal

– Jeg ble møtt med en jublende stemme

Behrooz Zendehdel konverterte fra islam til pinsemenigheten, og ble tvangsreturnert til Iran. Nå får han komme tilbake til Norge. – Han er fylt av glede, sier biskopen som har hjulpet ham.

Tor B. Jørgensen

Biskop Tor B. Jørgensen var sterkt kritisk til Utlendingsnemda da iraneren Behrooz Zendehdel ble tvangsreturnert i fjor. – Nå er jeg tilsvarende lykkelig over at han får komme tilbake, sier biskopen.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Iraneren Behrooz Zendehdel kom til Norge i 2008 for å søke asyl, etter først å bli døpt i pinsemenigheten Sverige.

Behrooz Zendehdel

Behrooz Zendehdel konverterte fra islam til pinsemenigheten, og ble tvangsreturnert til Iran.

Foto: Privat

Han bodde i Mosjøen i Nordland i tre år, og markerte seg blant annet som kunstner, skribent og poet.

Etter at 59-åringen fikk endelig avslag på asylsøknaden fra Utlendingsnemda (UNE) ble han i januar 2012 tvangsreturnert til Iran.

Biskop i Sør-Hålogaland, Tor B. Jørgensen var én av dem som engasjerte seg i saken, og hudflettet i et brev UNEs behandling av konvertitter.

– Jeg håper ønsket om dette blir tatt til følge slik at han kan komme tilbake til Norge, sa Jørgensen den gang.

Informerte selv biskopen

Nå er det klart at Behrooz Zendehdel får returnere til Norge igjen, skriver Helgeland Arbeiderblad.

– Dette fikk jeg vite på mandag via en melding fra Behrooz. Jeg ville kvalitetssikre informasjonen, og fikk da en e-post fra UDI som bekreftet opplysningene, forteller biskopen til avisa torsdag morgen.

Jørgensen har vært i kontakt med Zendehdel, og forteller at budskapet ble mottatt med stor glede.

– Jeg ble møtt av en jublende stemme, og han er fylt av glede, sier biskopen til NRK.no.

– Han er veldig takknemlig overfor alle som har stått på for ham. Behrooz har hatt mange støttespillere i det som har vært en veldig vanskelig tid for ham i snart 2 år, utdyper Jørgensen.

Snakket med ham jevnlig

Iløpet av den perioden har biskopen, sammen med andre støttespillere, jevnlig vært i kontakt med 59-åringen. Både i form av brevskriving og gjennom sosiale medier.

– Dermed har vi visst hvordan det har stått til med ham, og han har forstått at han har støttespillere her i Norge som jobber for saken hans.

NRK.no har vært i kontakt med UNE, som henviser til UDI. De viser igjen til taushetsplikten.

Tor B. Jørgensen understreker at han ikke har fått noen begrunnelse på hvorfor Behrooz får returnere til Norge.

– Men jeg var sterkt kritisk den gang, og er tilsvarende lykkelig over at han får komme tilbake.

Grunnet konverteringen skal Behrooz Zendehdel ha blitt fengslet i Teheran da han kom dit i fjor. Han ble løslatt med meldeplikt etter noen dager, men flyktet deretter til Tyrkia.

Konvertering kan straffes hardt av dagens myndigheter i Iran. Etter islamsk sharialov er det dødsstraff for en som endrer sin religion fra islam til en annen religion.

Vil jobbe videre

Da NRK.no omtalte biskopens brev i fjor, uttalte seksjonssjef Lars Erik Andersen i UNE at hver sak vurderes individuelt.

– UNE mener ikke det er slik at enhver som konverterer fra islam risikerer forfølgelse av den grunn. Noen konvertitter får beskyttelse i Norge, andre ikke.

– Hver sak vurderes individuelt, og i Zendehdels sak fant en enstemmig nemnd at det ikke var fare for at han ville bli forfulgt ved retur. UNE er ikke kjent med hva som har skjedd etter at han ble returnert, men registrerer at det har fremkommet ulike versjoner om dette i ulike medier, sa Andersen da.

Biskop Tor B. Jørgensen sier de vil arbeide videre for konvertitter generelt.

– Det er mange av oss som stiller oss undrende til den grunnleggende vurderingen som gjøres i mange konvertittsaker. Med det som etter kirkens mening ikke er skikkelig grunnlag for teologisk og personlig vurdering av en konvertitts situasjon.