Hopp til innhold

Vurderer lovligheten av turistvert i Lofoten

De gjorde det til det beste for befolkningen, men ansettelsen av turistvert i Flakstad kommune skal behandles i kontrollutvalget.

Trafikk Lofoten
Foto: Knut-Ivar Johansen

Lofoten fikk mer besøk enn vanlig sommeren 2017 – og flere problemer enn vanlig. Trafikkaos, søppelkaos, besøkskaos – inntrykket gjennom media kunne tyde på at alt kunne ende i kaos.

Men hva var det egentlig som skjedde? Ordfører i Flakstad kommune, Hans Fredrik Sørdal er tydelig på at han ikke ønsker færre turister til Lofoten i tida framover.

Hans Fredrik Sørdal i Flakstad

Ordfører Hans Fredrik Sørdal ville bare det beste for alle da han fikk administrasjonen med på å ansette en turistvert.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Jeg har hele tiden sagt at vi har utfordringer, men at de er mulige å løse. Media trakk fram kaos-kortet, men vi har bruk for hver eneste turist som kommer, sier han.

Ulovlig turistvert

Parkeringen langs smale lofotveier var til tider så tett, og uorganisert, at ordfører, kommuneadministrasjon og politi gikk i dialog.

Kommunen ansatte en turistvert som kunne veilede bilistene til å parkere, slik at i det minste utrykningskjøretøyer hadde sjans til å passere.

– Jeg mener selv at vi var på ballen akkurat her, men i ettertid har det i kommunestyret blitt stilt spørsmål ved lovligheten av tiltaket vi gjorde. Saken skal opp i kontrollutvalget så får vi se hva som skjer der, sier Sørdal.

Statens vegvesen skal godkjenne trafikkavviklingstiltak på fylkesvei og riksvei etter søknad. Kommunen søkte ikke i dette tilfellet.

Tatt på senga

Innovasjon Norge og private reiselivsaktører har brukt millioner av kroner på markedsføring av Lofoten. Ordføreren i Flakstad innrømmer at de likevel på tatt litt på senga av den store tilstrømmingen som kom til regionen i år.

– Det har kanskje med de sosiale mediene og spesielt bildedelingstjenestene å gjøre, sier Sørdal. Snapchat og Instagram framstiller som regel folk som er alene på fjellet og dette blir en bucketlist for mange å oppleve. Bruken av disse tjenestene har jo nærmest eksplodert i de siste årene. Vi var nok ikke helt forberedt på at det ble som det ble.

Slitasje i naturen, Lofoten

Naturstiene merker godt at det er flere hundre tusen besøkende i regionene hvert år.

Foto: Hans Fredrik Sørdal

– Krever godkjenning å dirigere trafikken

Kommunestyrerepresentant Trond Kroken for Senterpartiet i Flakstad kommune mener saken burde vært løst av kommunenes administrasjon i samarbeid med Statens vegvesen og i alle tilfeller ha nødvendig godkjenning på plass.

– Slik vi forstår det er dette ulovlig, sier han.

Flere personer i området har stilt spørsmål ved lovligheten i ordningen hvor bilister blant annet skal ha blitt stoppet og spurt om hva og hvor de skulle.

– Det er sagt at det ble gjort i samråd med politiet, men politiet sier at de ikke har noe myndighet til å gi en tillatelse til dette og viser til Statens vegvesen.

I en e-post til Kroken skriver vegvesenet:

«Det er Statens vegvesen som godkjenner og gir tillatelse til arbeid på/ved Fv, Rv og Europa veg. Manuell dirigering på Fv. 808, regnes som arbeid på veg, og det skulle derfor vært søkt om tillatelse for dette hos SVV.»

– Det vi og reagerer på er at det til syvende og sist er kommunestyret som er ansvarlig for det som blir gjort her, og om det skulle skje noe.

Kroken presiserer at han ikke er imot at det skulle gjøres tiltak, men at det burde vært gjort et bedre forarbeid. Et enstemmig kommunestyre har sendt saken til kommunens kontrollutvalg.