Bodø-paret risikerer millionregning etter konkurs – årsaken er et manglende autovern

Utbyggeren gikk konkurs før veien til huset ble ferdigstilt. Nå risikerer seks familier i Bodø å måtte flytte ut hvis de ikke punger ut med millionsum. – Altfor dårlig forbrukervern, mener Forbrukerrådet.

Kristian Jakobsen og Linda Kristiansen.

Kristian Jakobsen og Linda Kristiansen bor øverst på Bremnes i Bodø. Her har de panoramautsikt mot Lofoten. Men veien opp mot huset er ikke godkjent av kommunen.

Foto: Dina Danielsen/ NRK

– Hvis det er klarvær, kan man se hele Lofotveggen, forteller Linda Kristiansen.

Fjell, hav og midnattssol.

Det var drømmen da ekteparet og deres tre barn flyttet til Bremnes i Bodø i 2019.

Men veien har mildt sagt vært humpete.

– Vi har fått et varsel om at vi må få på plass et autovern på veien opp mot huset, hvis ikke må vi flytte, forteller Kristian Jakobsen.

Grusveien opp mot boligfeltet anses ikke lenger som trygg nok av Bodø kommune.

Nå reagerer ekteparet på at varselet kommer først to år etter at de flyttet inn.

– Ikke ønskelig

Kommunen har sendt ut et forhåndsvarsel om at de vurderer å trekke tilbake «ferdigattest» og «midlertidig brukstillatelse» til seks beboere.

Det vil si at de som bor der, risikerer å måtte flytte. Med mindre de selv dekker regningen for å sikre veien.

Årsak: Utbygger Bremnes Eiendom AS gikk konkurs før veien ble klar.

– Det er ikke ønskelig fra Bodø kommune å sette privatpersoner i en slik situasjon, men hensynet til helse og sikkerhet veier tungt, og vi så derfor ingen annen mulighet enn å sende ut et slikt forhåndsvarsel.

Det sier Kari Skirbekk, leder for bygg og miljø i teknisk avdeling i Bodø kommune.

Kari Skirbekk leder bygg og miljø i teknisk avdeling i Bodø kommune.

Kari Skirbekk leder bygg og miljø i teknisk avdeling i Bodø kommune.

Foto: Dina Danielsen/NRK

Beboerne sitter igjen med ansvaret

Ifølge loven er det beboerne som selv må stå for å dekke kostnader om utbygger går konkurs og konkursboet eller garantiordninger ikke dekker utgiftene.

Advokat og partner i advokatfirmaet Hjort, Liv Zimmermann, er en av landets fremste eksperter på plan- og bygningsloven.

Liv Zimmerman

Liv Zimmermann er advokat og partner i advokatfirmaet Hjort.

Foto: Advokatfirmaet Hjort DA

Hun er klar på at kommunen er i sin fulle rett til å trekke tilbake både midlertidig brukstillatelse og ferdigattest.

– En ferdigattest er et vedtak. Hvis kommunen kommer til at det vedtaket er gitt på feil grunnlag, eller det er feilaktige opplysninger, kan det bli ansett å være et ugyldig vedtak.

Dermed må eierne av eiendommen gjøre det som gjenstår for at de kan få ferdigattest.

NRK forklarer

Hva er ferdigattest og midlertidig brukstillatelse?

Ferdigattest

Det er kommunene som gir boligeierne ferdigattest. Enkelt forklart er det en bekreftelse på at byggearbeidet er ferdig, og at det er i tråd med tillatelsene som er gitt. Systemet er i stor grad basert på tillit. Dermed trenger ikke kommunene å gjennomføre en fullstendig kontroll på at dokumentasjonen og informasjonen de har fått, stemmer. 

Midlertidig brukstillatelse

Dette gir en boligeier rett til å ta i bruk boligen, selv om ikke arbeidet er ferdig. Etter plan- og bygningssloven skal en midlertidig brukstillatelse bare gis når det gjenstår mindre vesentlig arbeid, og kommunen ikke ser noe problemer med at det blir gitt. Det er kommunen som gir midlertidig brukstillatelse, men de har ingen plikt til å gi det. 

– For dårlig forbrukervern

Dette reagerer fagdirektør, Olav Kasland, i Forbrukerrådet sterkt på.

– Å la en helt uskyldig tredjepart få lide for dette sier noe om at myndighetene er nødt til å gå inn og regulere bedre.

Han peker på et utbredt problem med at store selskaper oppretter egne selskaper i byggeprosjekter. Og at ingen trenger å stå til ansvar når disse går konkurs.

Fagdirektør i Forbrukerrådet, Olav Kasland.

REAGERER: Olav Kasland i Forbrukerrådet, mener det er altfor dårlig rettsvern.

Foto: John Trygve Tollefsen

– Mye av problemet er disse «single purpose»-selskapene som går konkurs. Vi har mange eksempler på dette i landet. Det her er bare siste eksempel i en lang rekke.

Les også: Boligkjøp ble mareritt: – Lovendring må til for å beskytte boligkjøpere

Kasland mener bankgarantiene eller sikkerheten er for lav til å dekke kostnadene i slike selskap.

– Her er det altfor dårlig forbrukervern. Nå må myndighetene komme på banen.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Bremnes Eiendom AS.

Deres advokat, Carl Bore, har tidligere svart NRK på spørsmål om konkursen.

Bremnes

EN VEI TIL BESVÆR: Her er svingen som mangler autovern.

Foto: Dina Danielsen/ NRK

Vil at kommunen rydder opp

Tilbake i Bodø fordeles det skyld. Ingen vil ta den kjipe regningen. Akkurat hvor mye penger det er snakk om, er det ingen som helt vet.

– Trolig vil det koste flere millioner å ferdigstille veien med asfalt og alt, tror Jakobsen.

Han påstår at kommunen har vært klar over vei-situasjonen i flere år. Og skulle reagert på et langt tidligere tidspunkt, før utbygger gikk konkurs.

Nå bør de i det minste rydde opp, mener han.

– Kommunen har stadfestet at Norconsult har oppgitt uriktige opplysninger i forbindelse med ferdigattest, og da er det faktisk kommunen sin plikt, og det står i loven, å forfølge ulovligheten, hevder Jakobsen.

Hus på Bremnes

Øverst i veien på Bremnes bor Kristian og Linda med sine tre barn.

Foto: Dina Danielsen /NRK

Bodø kommune tilbakeviser at de har vært klar over feilen. Veien manglet bare asfalt, trodde de.

Konsultselskapet Norconsult var «ansvarlig søker» for ferdigattestene. De har oppgitt uriktige opplysninger i en søknad, ifølge kommunen.

– Hvis dere mener at Norconsult er ansvarlige – hvorfor går dere ikke til retten?

– Bodø kommune har ikke lidt noe tap da dette gjelder infrastruktur som ikke er overtatt av kommunen. I og med at Bodø kommune ikke eier noe, så har vi heller ikke noe krav som vi kan bringe inn for retten, sier Skirbekk.

Kristian Jakobsen.

Den fine utsikten fra toppen av bakken på Bremnes kan koste familien dyrt hvis de ikke finner en løsning.

Foto: Dina Danielsen/ NRK

Innrømmer feil

Norconsult har vært engasjert som ansvarlig søker og prosjekterende for vei, vann og avløp (VVA-anlegg).

– Har dere gitt uriktige opplysninger i denne saken?

– Ansvarlig søker er ikke ansvarlig for uriktige opplysninger bidragsytere til en søknad etter Plan- og bygningsloven gir i sine ansvarsretter og erklæringer, skriver kommunikasjonsrådgiver i Norconsult, Kjetil Ekkeren, i en e-post til NRK.

Ekkeren peker på at det er et «tillitsbasert system», og at det er en av entreprenørene som har gitt feilaktige opplysninger til dem.

Daglig leder i Bodø Anlegg, Kolbjørn Karlsen, tilbakeviser disse påstandene.

– Det stemmer ikke i det hele tatt. Jeg har ikke gjort noe feil. Norconsult har annenhver uke vært med på møter her ute, og de vet like godt som oss at det ikke har vært autovern der.

Norconsult har blitt forelagt denne påstanden, men har valgt å ikke kommentere utover det de allerede har svart.

Linda Kristiansen

Linda Kristiansen forteller om mange år med kamp om å få ferdigstilt veien. – Det har ikke vært en trygg skolevei for barna våre.

Foto: Dina Danielsen/ NRK

Håper på løsning

Øverst i veien på Bremnes sitter ekteparet og skuer utover havdisen som dekker for Lofotveggen.

Snart skal de møte Bodø kommune for å snakke sammen. Det håper de vil gi en løsning på problemet. Å flytte ut er ikke et alternativ.

– Denne kampen har gått på helsa løs. Hvor skal vi gjøre av oss? Vi er en familie på fem, sier Linda Kristiansen.