Konkurranse om E6 Helgeland sør

Statens vegvesen inviterer tre aktører med i konkurransen om kontrakten for E6 Helgeland sør. Det er Skanska Norge , Hæhre Entreprenør og Arbeidsselskapet NCC Constructions som konkurrerer om kontrakt. Aktørene skal nå i november gjøre rede for hvordan de vil løse utfordringene i oppdraget, på best mulig måte.