NRK Meny
Normal

Konklusjonen etter dødsforlis er klar

En fisker i 60-årene omkom da sjarken hans «Knut Gynther» kantret i Velfjorden 22. februar 2014. Nå har Statens havarikommisjon for transport undersøkt årsaken til havariet.

Havarkommisjonen undersøker havaret sjark etter dødsulykke ved Vega

FISKER OMKOM: Statens havarikommisjon på plass i Brønnøysund i februar 2014 for å undersøke sjarken «Knut Gynther», som havarerte noen dager tidligere.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Havarikommisjonen mener at det er mest sannsynlig at drag i garnhaleren, i kombinasjon med fartøybevegelser som følge av vind og sjø, førte til kantringen.

Det var om morgenen 22. februar 2014 at den 67 år gamle fisker Knut Pettersen fra Ylvingen dro ut i sin Nor Dan Speedsjark 32 for å trekke garn i Velfjorden nord for Brønnøysund. Været var fint da han gikk, men vinden tok seg opp utover dagen. Da han ikke dukket opp til en avtale dagen etter, og ikke svarte verken på telefon eller VHF iverksatte Hovedredningssentralen en søke- og redningsoperasjon.

Fiskeren ble funnet omkommet samme kveld, og noe senere ble også sjarken funnet kantret.

Sjarken ble hevet

Havarkommisjonen undersøker havaret sjark etter dødsulykke ved Vega

Her undersøker Havarikommisjonen sjarken.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Sjarken «Knut Gynther» ble hevet og brakt til land for undersøkelse. I dag foreligger rapporten, hvor Statens havarikommisjon for transport (SHT) konkluderer hvorfor den havarerte.

Undersøkelsen viser at fartøyet sannsynligvis ikke ville ha kantret uten påvirkning av en relativt stor kraft, eller en kombinasjon av flere forhold.

Da sjarken ble funnet var den kantret mot styrbord. Garnet lå over garnhaleren noe som bekreftet at fiskeren hadde startet dragningen, skriver Havarikommisjonen i rapporten.

Garnet satt fast i bunnen

Havarkommisjonen undersøker havarert sjark etter dødsulykke ved Vega

Her er sjarken hevet og lagt til kai i Brønnøysund.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Garnet som fremdeles var i sjøen satt fast i bunnen. På grunn av det uklare bildet av hendelsesforløpet er vurderinger av årsak til kantringen derfor basert på studier av forskjellige forholds innvirkning på stabilitetsreserven fartøyet hadde ved forliset, heter det videre.

Til tross for at forlistilstanden ikke tilfredsstilte forskriftsmessige minstekrav til stabilitet, viste GZ-kurven i at stabiliteten i utgangspunktet kun var marginalt svekket ved mindre krengevinkler.

Ved større krengevinkler var det imidlertid betydelige mangler i forhold til kravene. Det er derfor sannsynlig at fartøyet ikke ville ha kantret uten påvirkning av en relativt betydelig kraft eller en kombinasjon av flere krefter/forhold.

Drag i garnhaleren i kombinasjon med fartøybevegelser som følge av vind og sjø etter SHTs mening den mest sannsynlige belastningen som ville ført til kantring.

Havarikommisjonen fremmer ingen nye sikkerhetstilrådninger i forbindelse med ulykken.