Kongen åpnet Sametinget

Kong Harald trakk blant annet fram klimaendringene og samehets da han åpnet det 9. sametinget i Karasjok. – Vi ser i dag flere eksempler på at klimaet er i endring. Klimaendringene rammer de arktiske områdene og urfolk spesielt hardt. Samer som arbeider i tradisjonelle naturbaserte næringer, opplever at forutsetningene er under endring, sa kongen i sin tale til de 39 folkevalgte sametingsrepresentantene. Det skriver NTB.

Åpning av Sametinget 2021: kronprins Haakon, kong Harald og Aili Keskitalo.
Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK