Hopp til innhold

199 kommuner allerede i gang med å utrede sammenslåing

Det er flest kommuner i Nordland og Vestfold som er kommet i gang med å utrede kommunesammenslåing.

Mikroøykommuner mot kommunesammenslåing.

Røst-ordfører Tor-Arne Andreassen (t.h.) har vært svært skeptisk til kommunesammenslåing. Her sammen med ordførerne i mikrokommunene Værøy, Træna, Kvitsøy, Utsira, Fedje, Sollund, Leka og Smøla.

Foto: Håkon Jacobsen, Øyvind Bye Skille (montasje) / NRK/NRK kart

Fylkesmann Hill Marta Solberg i Nordland

Fylkesmann Hill-Marta Solberg i Nordland

Foto: Ola Helness / NRK

Arbeidet med kommunereformen er i gang, og fylkesmenn og kommuner rundt om i landet vurderer nå om dagens kommunegrenser er slik de bør være.

4. september møter representanter for regionrådene i Nordland fylkesmann Hill-Marta Solberg som en start på kommunereformen som er satt i gang av regjeringa.

– Noen endringer vil komme i Nordland. Vi har 44 kommuner og noen steder i fylket har forhandlingene kommet langt, sier Solberg til NRK.

199 kommet i gang

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) sa til NRK denne uken at det vil ta enda noen år før kommunegrensene faktisk vil endres.

Men 199 kommuner er allerede i gang med å utrede sammenslåing, eller de planlegger å gjøre det, viser Kommunal rapports reformkart.

Hill-Marta Solberg vil ikke røpe hvordan hun tror nordlandskartet blir å se ut når prosessen er ferdig om tre år.

– Fylkesgrensene skal ikke være til hinder for sammenslåingsprosessen. Det kan bety endringer både på grensene i nord og mot sør.

Belønner frivillig sammenslåing

Kommuner som slår seg sammen får en reformstøtte på mellom fem og 30 millioner kroner i tillegg til 20 millioner i engangsstøtte, hvis de sammen får flere enn 10.000 innbyggere.

For kommuner som gjør vedtak om sammenslåing i løpet av høsten 2015, vil regjeringen legge til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas i løpet av våren 2016.

Men siden 1988 har det bare vært 15 frivillige kommunesammenslåinger i Norge, og der noen ordførere ser lyst på en framtid sammenslått med naboen, er det andre som håper utfallet blir noe annet.

– De fleste regionrådene i Nordland har selv tatt initiativ til å utrede mulighetene som knytter seg til sammenslåing av kommunene. Så her er det et arbeid på gang, sier fylkesmannen i Nordland.

Ønsker store kommuner

I en rapport anbefaler ekspertutvalget til Regjeringa at en kommune bør ha minst 15.000-20.000 innbyggere per kommune.

Av Nordlands 44 kommuner, er det bare Bodø, Rana og Narvik som oppfyller kriteriet om innbyggertall.

Et sentralt argument for kommunesammenslåing er at dette vil gi bedre helse-, omsorgs- og utdanningstjenester til innbyggerne, og sikre et godt nok fagmiljø i spesialiserte tjenester som barnevernet.

– Vi ønsker nå å høre hva kommunene tenker og hvilken bistand de ønsker fra statlig hold. Det skal være en god prosess med dialog, sier Solberg.

Kommunereform Nivi - mai 2014