Fikk opphold i Norge – måtte vente to år på et sted å bo

Mange norske småkommuner sier nei til å bosette flyktninger. – Uholdbart, mener Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

På asylmottaket i Sandnessjøen viser Fos Omar Osman frem bildet av sin familie

VENTER: Fos Omar Osman viser frem bildet av sine åtte barn og ektemannen som nå er flyktninger i Etiopia. Før hun får seg bostedskommune kan hun ikke søke familiegjenforening.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Mange småkommuner sier nei til å bosette flyktninger, til tross for at mer enn 5.000 personer som har fått oppholdstillatelse venter på å bli bosatt, viser en oversikt fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

– Jeg har ventet i to år og tre måneder, sier somaliske Fos Omar Osman mens hun viser frem et bilde av de åtte barna og ektemannen som i dag er flyktninger i Etiopia.

Hver dag frykter hun for hva som kan skje med familien.

– De har det ikke bra. Ingen penger.

5000 venter på bosted

Fos Omar Osman bor sammen med flere andre på asylmottaket i Sandnessjøen

Fos Omar Osman bor sammen med to venninner på asylmottaket.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

I dag bor hun i ei leilighet sammen med to venninner ved asylmottaket i Sandnessjøen. Som mange andre har hun ventet lenge på bosetting.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDI, som i dag har ansvaret for å tilrettelegge for bosetting, har som mål at ventetida for å få bli bosatt i en kommune ikke skal overstige ni måneder.

– Vi har dessverre personer som har ventet i over to år. Det er altfor lang tid. Jeg frykter at dette blir mer og mer vanlig. Det må vi unngå, sier regiondirektør i IMDI, Dulo Dizdarevic.

Hver høst gjør de fleste kommunestyrer vedtak om bosetting av flyktninger for året etter. I år er det over 60 kommuner som sier tvert nei, rundt 40 kommuner som ikke har fattet noe vedtak, mens over 200 kommuner tar imot færre enn det integreringsmyndighetene ønsker. (Se tallene her)

Kommune: – Ikke godt nok forberedt

Vannkraftkommunen Hemnes i Nordland er en av kommunene i landet som nekter å bosette en eneste flyktning med oppholdstillatelse de neste tre årene.

– Jeg er ikke fornøyd med det. Jeg mener de godt kunne tatt imot 10–12 flyktninger. Det er ikke bra det Hemnes gjør, sier lokalpolitiker for SV, Magne Jakobsen.

Ordfører i Hemnes, Kjell-Joar Petersen Øverleir

Ordfører i Hemnes, Kjell-Joar Petersen Øverleir (H)

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Men ordføreren mener kommunen ikke er godt nok forberedt for å kunne tilby flyktningene en skikkelig fremtid i kommunen.

– Vi må tilby det riktige til dem som kommer hit. Hvis ikke skaper vi oss bare problemer på mange områder, det har vi sett tidligere, sier ordfører Kjell Joar Petersen-Øverleir (H)

Kommunen har hatt saken oppe i år, og har valgt å utsette avgjørelsen om å bosette flyktninger.

– Årsaken er at vi i 2012 fikk en rapport på bordet som viste at vi har områder i flyktningarbeidet vi ikke har håndtert godt nok i Hemnes, sier Petersen-Øverleir.

Nærmere 40 kommuner i Norge har ikke tatt stilling til saken. De som har ansvaret for bosettinga gir gjerne kommunene lengre tid, men før eller senere forventer de at alle kommuner tar ansvar.

– Vi kan ikke frata dem beskyttelse og vi kan ikke sende dem ut av landet. Det eneste stedet de kan bo er i en kommune. Vi ser frem til at alle kommunene drar i samme retning, sier Dulo Dizdarevic i IMDI.

Riksrevisjonen refset regjeringen

Problematikken med bosetting av flyktninger er ikke et nytt problem og i forrige uke refset riksrevisjonen regjeringen for å gjøre for lite for å bosette flyktninger.

I den årlige revisjonsrapporten skriver riksrevisor Per-Kristian Foss at man ser alvorlig på at departementet ikke har fulgt godt nok opp Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) arbeid med å sikre kapasiteten i kommunene for bosetting av flyktninger.

Målet er å bosette 70 prosent av voksne flyktninger uten barn innen seks måneder, samt 90 prosent av enslige mindreårige flyktninger og 75 prosent av familier med barn innen tre måneder etter at oppholdstillatelsen foreligger.

Får bo i Hordaland

Ved mottaket i Sandnessjøen bor det i dag 135 asylsøkere. En tredel av dem har fått opphold, og mange har ventet lenge på å få en kommune.

– At det skal ta så lang tid er vanskelig å forklare. Først er de glade for å få opphold i Norge, men så må jeg si til dem at det dessverre kan bety at de må sitte og vente i ett år, sier informasjonsansvarlig ved mottaket, Sonja Milde.

For Fos Osman ble løsningen at hun ordnet seg en kommune på egen hånd. Med hjelp av sin bror som bor i Bergen, har hun nå fått beskjed om at hun får bosette seg i Øygarden.

Hun har også fått innvilget familiegjenforening. Om to måneder reiser hun til sitt nye hjem, og da håper hun det ikke skal ta lang tid før familien igjen er samlet.

– Det blir veldig fint, sier hun.

Alstahaug statlig mottak for asylsøkere

Her på asylmottaket i Sandnessjøen har Fos Omar Osman bodd i over to år mens hun venter på en bostedskommune.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK