Kommuneoverlege kritiserer forbundets streikekrav: – En katastrofe for småkommuner

To kommuneoverleger i nord er helt enig om at legene har for mye å gjøre. Men mens den ene mener legeforeningens streikekrav er fullt mulig å få til, hevder den andre det vil være en katastrofe.

Kommuneoverlege Trond Iversen i Bindal kommune foran helsesenteret i kommunen.

Kommuneoverlege Trond Iversen i Bindal på Helgeland mener legeforeningens krav er forståelig, men urealistisk i småkommuner.

Foto: Privat

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Legestreiken er inne i sin andre dag. Totalt 23 leger i Narvik, Tromsø, Trondheim, Bergen og Stavanger har tatt på seg røde vester.

Tirsdag varslet legeforeningen at 12 nye leger i sju kommuner blir tatt ut i streik fra mandag.

Konflikten handler enkelt sagt om hvor mye fastleger må jobbe på legevakta – i tillegg til fastlegejobben.

Legene krever at denne arbeidsbelastningen reduseres kraftig, og vil ikke at legene skal jobbe mer enn sju timers legevakt i uka.

Mens KS, som organiserer kommunene, er uenig. De mener fastlegenes arbeidsbelastning må sees på som en helhet.

Legeforeningens krav har fått tyn fra blant andre helse- og omsorgssjefen i Karlsøy, som hevder de ikke kan tilby legevakt hvis legene får viljen sin.

Gjorde om med suksess

Men det er mulig å få til en løsning der legene ikke jobber mer enn sju timer i uka som legevakt, slår Hans-Olav Holtermann Eriksen fast.

Kommuneoverlege Hans-Olav Holtermann Eriksen i Balsfjord og Storfjord kommuner

Kommuneoverlege Hans-Olav Eriksen i Balsfjord og Storfjord mener kravet fra legeforeningen er realistisk.

Foto: Privat

Han er kommuneoverlege i Balsfjord og Storfjord i Troms, og har ansvar for legevakttjenesten til 7500 innbyggere.

De la om hele systemet flere år tilbake.

– Vi så at måten vi jobbet på med full arbeidsuke og deretter legevakttjeneste ble veldig voldsomt. Enkelte måneder var vi oppe i 76 timersuke.

Nå jobber hver enkelt fastlege tre dager med pasienter, i stedet for fem. De siste to dagene brukes kun på administrativt arbeid og drift av fastlegelisten. I tillegg til legevakt, forklarer Eriksen.

På kveldstid samarbeider de to nabokommunene slik at totalt 14 leger deler på vaktbelastningen. Dermed jobber de i snitt hver 14. dag som legevakt.

– På den måten får du en ordinær arbeidsuke, og samtidig tid til å hente deg inn. Du slipper å sitte til langt ut på kveld med papirarbeid. Det er en modell vi har utviklet over tid, og legene er veldig fornøyd.

– Og ingen går flere timer enn legeforeningens krav?

– Nei, ingen går utover 40 timer i uka, med mindre de ønsker det, sier Eriksen.

Han understreker at det ikke koster mer for kommunen ettersom legene i all hovedsak får inntektene sine fra takster som betales av staten.

Lege: – En katastrofe

Lengst sør i Nordland ligger Bindal kommune på Helgeland. Der er det knappe 1450 innbyggere.

Trond Iversen er kommuneoverlege der, og helt enig i at leger har for mye å gjøre. Men:

– Legeforeningens krav er ikke gjennomførbart i små kommuner.

I Bindal går de fire legene vakt på legevakta hver fjerde dag. Iversen anslår at de jobber minst 7–8 vakter i måneden.

Legestreik i Narvik

Legene Kine Raae Østvik og Bernard Holthe på streikevakt i Narvik mandag.

Foto: Ola Helness / NRK

Til Brønnøysunds Avis omtaler han det som en «katastrofe» for småkommunene dersom legeforeningen vinner frem.

– Kravet om maks antall timer vil ha veldig negative konsekvenser for mange småkommuner. Hvis alle vil jobbe maks sju timer, og reserverer seg, har vi ikke leger til å fylle vaktene.

– Det er urealistisk å tenke seg at kommunen har penger til å hente inn flere leger. Da vil legevakttjenesten opphøre, og det er en katastrofe for oss og befolkninga, utdyper han overfor NRK.

– Men du sier jo selv at arbeidsbelastningen er stor. Hvordan skal man da løse problemet?

– Løsningen ligger i å ansette flere leger. Men det har vi ikke penger til i små kommuner, svarer Iversen.

– Risikerer konflikt mellom leger

Han beskriver videre konsekvensen det kan få dersom en av de fire legene i Bindal reserverer seg og kun vil jobbe syv timer legevakt i uken.

– Da vil de andre legene i vaktsystemet måtte ta en tilsvarende høyere belastning, og det vil ikke være akseptabelt, og dermed bryter systemet sammen veldig fort.

– Man overfører et systemansvar ned på individnivå. Man risikerer å få en konflikt mellom legene i småkommuner, og det vil gjøre arbeidsforholdene helt umulig for oss, konkluderer kommuneoverlegen.

– Trenger ikke koste mer

Han antyder at en annen organisering av legevakt og flere vikarleger og fast ansatte leger er løsningen.

Et samarbeid mellom nabokommunene mener Iversen er vanskelig å få til på grunn av avstander.

– Tror du flere kommuneleger tenker som deg om kravet fra legeforeningen?

– Jeg håper det. Vi har mange småkommuner i Nordland der et marginalt antall personer drifter vaktene.

Men i Balsfjord stiller kommuneoverlege Hans-Olav Eriksen seg fullt og helt bak legeforeningens krav.

– Kommuneoverlegen i Bindal mener det ikke er gjennomførbart. Du er uenig med ham altså?

– Jeg kjenner ikke til forholdene i Bindal. Det er et stort og økende problem å få en stabil legedekning og forsvarlig legevaktordning, for mange distriktskommuner. Men jeg mener det er mulig å få til i de fleste kommuner.

– Vår ordning har tatt tid å få til. Jeg er opptatt av at vi alle kan lære av hverandre.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 27.02.2021
1 983
Smittede/uke
95
Innlagte
622
Døde
318 722
Vaksinerte