NRK Meny
Normal

Kommunene trenger mer penger

Kommunene får fremdeles for lite penger fra staten og det går utover tjenestetilbudet til befolkningen, mener Kommunenes Sentralforbund.

Kommunestyret i Hammerfeset

FÅR FOR LITE: Kommunene vil ha mer penger fra staten.

Foto: Jenny Duesund

Regjeringen har de siste to årene gitt mer penger til kommunene, men fortsatt sliter kommuner landet rundt med å få endene til å møtes.

- Samtidig med at vi er glad for at regjeringen de siste årene har gitt mer penger til kommunene registrerer vi at dette ikke er nok.

Det sier regionleder Tom Pettersen i KS Nordland.

- I KS er vi naturlig nok glade for at kommunene har fått økte inntekter, men samtidig mener vi at det er ikke tatt nok hensyn til kosnadsveksten som vi har sett, sier Pettersen. 

Tall fra Kommunenes Sentralforbund viser at selv om kommuneøkonomien har blitt bedre og skatteinntektene til kommunene har økt, øker kostnadane mer.

Den reelle nedgangen i de frie inntektene er på hele 1,9 prosent fra 2006 til 2007.

Merker det godt

Andøy kommune i Nordland er en kommune som har merket nedgangen. Ordfører Jonni Solsvik sier utfordringene er store på kostnadssiden.

- Kommunene har i løpet av de to siste årene blant annet opplevd at renten har økt så kraftig at det gjør store innhugg i de økte rammene kommunene har fått, sier han.

- I tillegg er vi inne i en høy-konjunkturtid som gjør at lønnsoppgjørene har blitt og kommer til å bli veldig mye høyere enn det man forutsatte for et par år siden.

- Samtidig er Andøy en fraflyttingskommune som ser at det at folk flytter fra kommunen gir en den virkning at vi får reduserte rammer, sier Solsvik.

Nytt system

Regionleder Tom Pettersen i KS Nordland håper at en innføring av det nye inntektssystemet som nå er på høring, skal hjelpe.

- Det vi håper er at et nytt inntektssystem skal tilgodese de kommunene som sliter med fraflytting på en bedre måte, enn det som er tilfellet i dag, sier Pettersen.

Staten vil hjelpe

- Jeg vet at utfordringene er ulike fra kommune til kommune og vet at det er mange kommuner som fortsatt sliter og vi skal gjøre det vi kan, sammen med kommunene, for å få mest mulig samsvar mellom oppgaver og økonomi.

Det sier statssekretær Dag Henrik Sandbakken i Kommunal og regionaldepartementet.