NRK Meny
Normal

Kommunen vil nekte Malin (21) hjelp fra foreldrene

Muskelsyke Malin (21) må ha hjelp til å spise, drikke og gå på do. Hun ønsker at foreldrene skal inngå i et helseteam som kan bistå henne i hverdagen. Men til tross for at foreldrene ønsker det samme, sier kommunen nei.

Malin Fredrikke Pedersen

Malin Fredrikke Pedersen reagerer på at hun ikke selv får bestemme over hvem som skal hjelpe henne.

Foto: Frank Pedersen

Malin Fredrikke Pedersen

«Jeg nekter å bare overleve! Jeg vil leve også!» skriver Malin i innlegget på Facebook, som har blitt delt over 600 ganger.

Foto: Frank Pedersen

Malin Fredrikke Pedersen har i sine 21 leveår fått hjelp av sine foreldre til å klare seg i hverdagen. Det kan det snart bli slutt på. Årsaken er at nye behov gjør at hun ønsker personlig brukerstyrt assistanse (BPA).

BPA ble lovfestet første januar i år, og går ut på at mennesker med et stort hjelpebehov i hverdagen skal kunne få den hjelpen de trenger, og samtidig være selvstendige. Et BPA-team kan bestå av alt fra ti til 30 personer.

Malin forteller at hun i Flakstad ikke får lov til å bruke venner eller familie i dette teamet. Derfor har foreldrene nå fått oppsigelse.

– Jeg har vært mye syk i mitt liv, og foreldrene mine har faktisk reddet livet mitt opptil flere ganger. De vet alltid hva som må gjøres, fordi de kjenner meg. Både jeg og foreldrene mine vil føle en stor trygghet av at de er der, sier Malin.

Om mine nye assistenter ikke vet hva de må gjøre om jeg blir syk og ikke kan fortelle de det, hvordan skal jeg noen gang føle meg trygg da? Skal jeg leve med en konstant frykt?

Malin Fredrikke Pedersen

Stor respons

I et lengre innlegg på Facebook tar 21-åringen et oppgjør med Flakstad kommune. Innlegget har skapt stort engasjement ute blant folk. Mange hyller motet hennes.

Tenk å få gjøre det man vil, når man vil! Jeg regner med at det er sånn ditt liv er. Mitt liv er sånn nå, men om ikke lenge vil kommunen endre på det. Jeg går fra å leve som jeg vil, til å leve etter visse klokkeslett i løpet av døgnet.

Fra innlegget på Facebook

Malin sier at hun skrev innlegget offentlig, fordi hun ønsker at dette skal komme fram i lyset.

– Det viktigste med dette er at de som opplever lignende ting, skal vite at de ikke er alene. Om de selv ikke har kapasitet og kraft til å kjempe, så kan de finne håp og trøst i at andre tar opp kampen.

– Umyndiggjøres

Frank Pedersen

Frank Pedersen er Malin Fredrikke Pedersens far.

Foto: Privat

Far Frank Pedersen føler kommunen umyndiggjør datteren.

– Det går inn på henne, at hun ikke selv får bestemme hvem som skal få ta på hennes kropp.

Han føler kommunen tolker regelverket på egen hånd.

– Dette er en konsekvens av dårlige føringer fra staten. Resultatet er at kommunene lager sine egne regler, noe som går ut over de funksjonshemmede.

– Gjør inntrykk

Hans Fredrik Sørdal - ordfører i Flakstad

Ordfører i Flakstad kommune, Hans Fredrik Sørdal.

Foto: Martin Losvik

Ordfører Hans Fredrik Sørdal har lest Facebook-innlegget og sier det gjør inntrykk.

– Jeg synes det er veldig leit at hun føler det på denne måten. Vi i Flakstad ønsker at alle skal ha like muligheter til mestring og livsutfoldelse, sier han.

Sørdal påpeker at dette er en sak som fortsatt er under behandling.

– Jeg har tillit til at rådmannen håndterer saken på en forsvarlig måte. Men på generelt grunnlag kan jeg si at vi ønsker å bidra til at alle i kommunen vår skal ha det så godt som mulig.

Malin Fredrikke Pedersen

– Jeg har mange mål jeg vil oppnå, men dessverre er jeg avhengig av andre mennesker for å gjøre det. Og derfor er mitt største ønske for fremtiden at jeg skal få denne hjelpen. Jeg ønsker å få muligheten til å nå mine mål – til å leve et lykkelig liv, sier Malin.

Foto: Privat