Kommunen mister innbyggere etter fylkeskommunalt vedtak

Konsekvensene av nye regler for inntak i videregående skole merkes nå i Vågan. Minst åtte personer flytter til høsten på grunn av manglende skoleplass.

remi1

Remi Alashkar trives godt i Svolvær, men føler seg tvunget til å flytte da han ikke lenger får lov til å gå på videregående skole i kommunen.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Nordland fylkeskommune vedtok i fjor at elever med voksenrett i videregående utdanning ikke skulle kunne søke om restplasser ved skolene.

Dette kom overraskende for mange, spesielt elever med minoritetsspråklig bakgrunn over 25 år.

En av dem som kunne hatt nytte av en slik restplass i Svolvær, er Remi Alashkar som jobber som assistent ved voksenopplæringen i Vågan.

– Jeg må flytte sørover for å ta fag på videregående, for å studere videre. Jeg får ikke plass i skolen her fordi jeg er over 25 år. Det er vanskelig for meg, sier han.

Mener han må flytte for å fullføre skolegangen

Alashkar ønsker å ta videre utdanning. Nå får han ikke plass ved Aust-Lofoten Videregående skole. Dermed velger han å flytte til Drammen for å gå på et privat gymnas.

– Jeg har det fint og trives godt i Svolvær. Det er ikke noe jeg vil eller ønsker – da hadde jeg kunnet gjort det før, nå må jeg flytte for å få nødvendig skolegang.

Riktignok har elevene over 25 år tilbud om nettstudier, men de språklige utfordringene gjør det vanskelig for Alashkar.

Flere flytter

Etter det NRK kjenner til, skal også minst sju andre personer flytte, indirekte på grunn av skolegang.

En voksen kvinne som nå har fullført grunnskolen og ønsker vanlig undervisning i klasserom, flytter nå til Østlandet for å fullføre videregående skole. Sammen med henne drar mannen og deres to barn.

– Dette har stor og negativ effekt for kommunen, sier ordfører Eivind Holst (H) i Vågan, som mener fylkeskommunen må gjøre om vedtaket.

– Sliter med å holde tritt med befolkningsvekst

En annen voksen kvinne er i samme situasjon og ønsker å fortsette på skole, hun flytter med mann og ett barn. I alt er det altså åtte personer som flytter fra kommunen til høsten, og en avgjørende årsak er fylkestingets vedtak.

– Nordland sliter med å holde tritt med befolkningsutviklingen i Norge. Når vi lager tilbud som gjør at folk flytter herfra, vil det ikke akkurat bedre situasjonen, sier Holst.

eivindholst

Ordfører i Vågan kommune, Eivind Holst ber fylkeskommunen revurdere vedtaket.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Han mener flyktningene og innvandrerne representerer en arbeidskraftreserve i kommunen, men de trenger også kvalifisering.

– Det er ikke så heldig at vi mister innbyggere som ønsker å få den kvalifiseringen. Det ser ut som det er lite belyst hvilke konsekvenser vedtaket ville få, så det kan være på sin plass å revurdere det, sier ordføreren.

– Blir ikke riktig

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) skriver i en melding til NRK at det ikke blir riktig verken overfor 16-åringer eller voksne at de skal dele klasserom.

– Voksne kan få en rett til videregående opplæring. Her har vi et tilbud og dette kommer vi til å utvide framover. Der de aller fleste voksne søker om å få gå i klasse med 16- åringer, har dette alltid blitt avvist.

Norvoll sier også at på enkelte skoler har man åpnet for dette, men stort sett har de blitt ledet inn mot opplæring tilpasset voksne.