Hopp til innhold

Mener politikerne har brutt loven i kamp mot kryptosenter i kommunen

Er utvinning av kyptovaulta lett eller tung industri? Dette spørsmålet har blitt en hodepine for både politikere og jurister i kommunen i Vesterålen.

Kryptosenter på Myran ved Stokmarknes.

HODEPINE: Kryptosenteret i Hadsel har blitt en hodepine for lokalpolitikerne. Nå kan de ha brutt loven i kampen mot industrien.

Foto: Privat

Tidligere i år fikk dukket det opp flere store blå containere på Stokmarknes i Hadsel kommune.

Containerne inneholder kraftige datamaskiner som utvinner digital kryptovaluta – såkalt kryptomining.

Utvinning av dette er svært kraftkrevende, og det er anslått at anlegget vil bruke 40 prosent av kommunens strøm.

Derfor var lave strømpriser i nord ett av hovedargumentene for at selskapet etablerte seg i kommunen i Vesterålen.

Stokmarknes, Hadsel, Vesterålen.

Ordføreren i Hadsel sier det må vurderes nøye hvordan kraftoverskuddet blir brukt.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Det er selskapet Stokmarknes datasenter AS som er utbygger og eier av anlegget.

Men senteret har vært langt fra ukontroversielt.

Naboer hevder de sliter med å få sove om natten på grunn av støy fra anlegget.

Dette til tross for at målinger har vist at støyen er under grenseverdiene.

I nabokommunen Sortland gjør politikerne alt for å ikke havne i samme situasjon som i Hadsel.

Samtidig har lokalpolitikerne i Hadsel forsøkt å gjøre livet surt for kryptosenteret som har etablert seg.

Men nå mener kommunedirektøren i Hadsel at politikerne kan ha brutt loven i sin kamp mot anlegget.

Les også Kommunen vil ikke ha kryptoanlegg – vil omgjøre tomter for å unngå etablering

Sortland.

Tung eller lett industri?

Kjernen i saken er området anlegget ligger på, og hvilken type industri som er lov til å drive der.

I kommunens reguleringsbestemmelser står det at området kan benyttes av lett industri.

Det førte til at sinte naboer klaget inn kryptosenteret til kommunen. De mente at anlegget burde defineres som tung industri.

Det ville ført til at senteret var i strid med reguleringsplanen og betydd slutten for kryptominingen.

Dette var politikerne i Hadsel enig i, og ga naboene medhold. Politikerne er nemlig heller ikke begeistret for kryptosenteret.

Men kryptosenteret klaget derimot på vedtaket. Derfor har de fått drive videre til klagesaken blir behandlet torsdag i neste uke.

Les også Norsk strøm bidrar til gigantiske batterifabrikker i Europa: – Grenseløst naivt

Batterifabrikk i Northumberland i England

Blander seg inn i klagesaken

I mellomtiden har politikerne fattet to enkeltvedtak med identisk ordlyd:

«Kommunestyret anser Stokmarknes Handelsbyggs etablering av datasenter på Myran som tung industri.»

Dette mener kommunedirektør Janne Kankaala er brudd på loven om offentlig forvaltning.

– Vi mener det vil være problematisk i forbindelse med den pågående klagesaken, fordi den er ikke behandlet ennå, sier Kankaala.

Janna Kankaala

– Det viktigste er at et vedtak må ha en begrunnelse, samt at det skal være en saksutredning som viser de faktiske forhold i saken, sier kommunedirektør Janne Kankaala.

Foto: Hadsel kommune

Ville «uttrykke en klar politisk holdning»

Ordfører Aina Nilsen (Sp) sier at hun opplever at vedtakene ikke er ment å gripe inn i klagesaken.

I stedet skulle vedtakene «uttrykke en klar politisk holdning».

– Vi har tatt tydelig til ordet for at denne typen virksomhet må reguleres bedre i plan- og bygningsloven, og har dialog med ansvarlig departement om det.

– Datasenter som utvinner kryptovaluta er også er åpenbart energipolitisk dilemma som regjeringens energikommisjon må se nærmere på, sier hun.

24 år gamle Aina Nilsen er ordfører i Hadsel kommune for Senterpartiet.

Ordfører Aina Nilsen sier at kommunedirektøren var tydelig overfor politikerne at vedtakene kunne ha uønskede konsekvenser – men til ingen nytte.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Mandag er det innkalt til et ekstraordinært kommunestyremøte i Hadsel. Én sak står på agendaen: Oppheve vedtakene eller la de bli stående.

– Vi anbefaler kommunestyret om å omgjøre de to vedtakene, slik at det ikke er uklarheter når klagen skal behandles torsdag, sier kommunedirektør Kankaala.

Han mener behandlingen av klagesaken – uansett utfall – vil være ugyldig dersom ikke vedtakene oppheves.

– Fordi den vil være belastet av saksbehandlingsfeil fra tidligere.

Les også Vil bruke 40 prosent av kommunens strøm på Bitcoin – kan gjøre det billigere for folk

Krypto Bitcoin Kryptofarm illustrasjon crypto datasenter

Mener kryptoanlegget er lovlig

Og vondt kan bli til verre for politikerne i Hadsel i kamp mot kryptoanlegget.

Torsdag skal klagesaken behandles i formannskapet.

Og nå har kommunedirektøren kommet med sin vurdering av saken:

Han mener kryptosenteret er lovlig innenfor gjeldende regelverk.

«Tung industri er virksomhet som er kraftkrevende, men i tillegg har mye transport og stor miljøpåvirkning (gruvedrift, jern – og stål og prosessindustri). Dette er ikke tilfellet for omsøkt tiltak.»

Slik høres datasenteret ut fra rett ved siden av og langt unna.

Han viser til at det i regjeringens veileder til arealregulering ikke skilles mellom tung eller lett industri – kun definisjonen «industri».

I tillegg viser han til andre kommuner hvor det er gitt tillatelse til kryptosenter

Derfor anbefaler han politikerne å avvise klagen fra naboene.

Vil klage saken til Statsforvalteren

Carsten Lier er samfunnskontakt for Stokmarknes datasenter AS.

Han mener det er klokt at politikerne nå får muligheten til å rydde opp i tidligere vedtak som berører datasenteret.

– Vi mener det er klokt at vedtakene som tidligere er fattet nå løftes til et ekstraordinært kommunestyre. Vi er først og fremst opptatt av at denne saken belyses grundig og behandles skikkelig av alle partier, av formannskapet og kommunestyret.

– Vil dere klage et eventuelt avslag i klagebehandlingen til Statsforvalteren?

– Det er naturlig at denne saken går videre til Statsforvalteren for en vurdering der, sier Lier.

Les også Naboer reagerer på støy fra kryptoanlegg: – Folk blir gale, forbannet og fortvilt

Kryptosenter på Myran ved Stokmarknes.

Les også Kraftgigant om strømprisutjevning: – Skal det bare gjelde strøm, eller mat- og flypriser også?

Eirik Frantzen

Les også Ny rapport viser at kryptoanlegg på Stokmarknes i Hadsel er under støygrensen

Kryptosenter på Myran ved Stokmarknes.