NRK Meny
Normal

Sameksistensen utfordres

Oljedirektoratet la seg flat og innrømmet tabber under sommerens seismikkskyting på olje-fisk konferansen i Bø i Vesterålen, men fiskerne tok ikke i mot den utstrakte hånda.

Demonstrasjoner mot seismikk

Demonstrasjoner mot seismikk i Lofoten.

Foto: Jens Kyed / NRK

Kommentatorbanner Knut Eirik Olsen
Foto: NRK

Det var mange talere som snakket om sameksistens, om bedre måter å håndtere neste sommers seismikkundersøkelser på og hvordan lokalsamfunnene skulle få kompensert for eventuelle skader forårsaket av oljevirksomheten.

Ikke klar for forsoning

Forsamlingen lyttet, men det lå egentlig konflikt i lufta helt fra første foredraget på den to dager lange konferansen som ble arrangert på et senter for fiske- og friluftsturister ikke langt fra Straume. Uforsonlige ordførere og fiskere fra hele regionen var ikke klar for denne forsoningskonferansen; ikke ennå.

Bevis som tente

Områdeleder Odd-Ragnar Lorentsen ved Oljedirektoratets avdeling i Harstad innrømmet at det var gitt inntrykk av at seismikksesongen skulle vare i seks uker, mens den varte fire måneder. Han snakket om erstatninger for tapt fiske det nå er lettere å få, og han lovte en bedre plan for informasjon og dialog foran neste års seismiske undersøkelser.

Disse innrømmelsene , og Havforskningsinstituttes utsagn om at sesismikkskyting bare i liten grad dreper larver og fiskeyngel, fikk ikke tid til å synke i forsamlingen. Regiondirektør i Svolvær for Norges Råfisklag, Hermod Larsen, la fram tall som viste at landingen av fisk i den perioden seismikkskytingen pågikk i sommer, gikk ned med 33 prosent sammenlignet me samme periode de to foregående årene.

Dermed mente seismikkmotsanderne at beviset var servert.

Nok for Nilsen

Lederen i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, har vært en eksponent for ideen om sameksistens mellom olje- og fiskerivirksomhet, noe han har fått kjeft for fra sine medlemmer. Sommerens seismikktabber var muligheten Nilsen kunne bruke til å ta en tøffere tone på vegne av fiskerne.

Han oppsummerte Fiskarlagets syn på seismikksommeren -08 med å si at Oljedirektoratet har turet fram som de sjøl har villet, at fiskerne har blitt overkjørt og at seismikkfartøyene har hatt myndighetenes velsignelse til å ta seg til rette.

-Fiskerne er kynisk overkjørt, og vårt eget fagdepartement har latt det skje , sa Nilsen.

Nilsens ord ga gjenlyd på konferansen. En seier kunne innkasseres, og lobbyvirksomheten for å få bygd et nærings- og utviklingsfond fra oljeselskapene og storsamfunnet rettet mot lokalsamfunnene i regionen, skjøt fart utover kvelden.

Problemet: Oljen finnes

Årsaken til konflikten mellom fiskere og de som ønsker oljeleting i nord, er at det finnes olje- og gass i samme området som det finnes rike fiskebestander, og som er oppvekstområder for torsken.

På bunnen av havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen forteller geologien på havbunnen om stor sannsynlighet for at det finnes store mengder olje- og gass. Letesjefef for StatoilHydro i nordområdene, Geir Richardsen, sier at disse havområdene er Norges mest lovende olje- og gassregion.

Når en hel verden skriker etter mer olje, blir det tungt å ta hensyn til fiskeriinteressene. Kravene fra resten av verden om å ta opp oljen øker. Og oljen kommer sannsynligvis til å bli tatt opp, men først må en få til en ordning med fiskere og lokalsamfunn, samt gi forsikringer om at virksomheten er sikker.

Avgjøende årsmøte

Myndigheter, sentrale politikere og oljeselskap har skjønt at de må legge det som kan oppfattes som arroganse, til side, ikke minst fordi dialogen med folk i nord er i ferd med å bryte sammen. Samtidig har fiskerne nå fått vann på mølla etter å ha vunnet seismikkslaget i sommer.

Denne uka er det årsmøte i Nordland Fylkes Fiskarlag, og ojevirksomheten blir tema for en paneldebatt der fiskeri- og kystminister Helga Pedersen stiller. Noen fiskere er fortsatt sint etter sommerens seismikkrunde. De kan komme til å kreve at Norges Fiskarlag ikke lenger skal støtte ideen om sameksistens mellom fiskeri- og oljenæringen i havområdene.

Dersom det kommer til brudd, har det oppstått en alvorlig situasjon, både for de politikerne som har investert i at leting må foregå, for oljeselskapene, men også for det forholdet fiskerinæringa bør ha til storsamfunnet.