Her tas skiløperen av det 500 meter brede skredet

Skiløperen som ble tatt av det 500 meter brede skredet ved Riksgränsen i går, klarte seg på mirakuløst vis uten skader.

Skiløperen som ble tatt av det 500 meter brede skredet ved Riksgränsen i går, klarte seg på mirakuløst vis uten skader.

FOTO: Peter Fanki

Politiet fikk melding om det 500 meter brede skredet søndag formiddag. En skiløper ble tatt av snøskredet, men ble gravd ut etter kort tid.

Svenske Nicke Juuso var med å lette etter mannen i snømassene.

– Det var veldig mye snø. Vi gravde oss tre og en halv meter ned i snømassene og søkte med alpinstenger. Likevel kunne vi ikke kjenne bakken under snøen, sier Juuso til Sveriges Radio.

Til alt hell fant bergingsmannskapene den savnede skiløperen etter kort tid. På mirakuløst vis kom han fra skredet uten en skramme.

– Det er klart det går noen tanker gjennom hodet når en leter etter en savnet i store snømasser, men vi hadde tidlig håp om å finne han i livet. Heldigvis gikk det bra.

Fryktet at flere var tatt av skredet

Det var lenge fare for at også flere personer kunne vært tatt av skredet. Søket etter savnede fortsatte dermed med full styrke ut dagen.

På det meste deltok to helikoptre, seks norske hundepatruljer og 50–60 mann fra politiet og fjellredningstjenesten, blant dem 30 fra det svenske forsvarets Bergspluton.

(artikkelen fortsetter under)

Snøskred ved Riksgränsen

TATT AV SKRED: En person ble søndag formiddag berget ut av raset.

Foto: Ylva Sarri

Fortsatt stor skredfare

Det er fortsatt krevende skredforhold nord i landet, og det blir advart mot å bevege seg i skredterreng. I store deler av Troms er det et vedvarende svakt lag som skaper krevende forhold.

I mange bratte heng kan skiløpere og scooterkjørere lett utløse skred. Enkelte naturlig utløste skred kan også gå, særlig der sola får tak, melder NVEs varslingstjeneste varsom.no.

NVE anbefaler folk å være svært forsiktig med å bevege seg i skredterreng, det vil si terreng som er brattere enn 30 grader. Dette rådet gjelder uansett hvor mange ganger man har vært i et område før.

Ustabil fokksnø

Stedvis kan det svake laget ligge både over og under skoggrensa, så folk må være forsiktig også i lavere høydenivå. NVE melder om skredfare på faregrad 3 – betydelig i nord, blant annet i Alta, Kåfjord, Tromsø, Balsfjord, Senja, Bardu, Harstad og Narvik.

Samme faregrad meldes det om mange steder på Vestlandet og Nordvestlandet. Her preges situasjonen av nysnø og vind, og ustabil fokksnø i leområder.

På Østlandet ligger skredforholdene på et normalnivå med faregrad 2-moderat.