Knusende dom over Hamsunsenteret

– Rapporten viser at byggeprosjektet har vært ute av kontroll, sier gruppelederen i Nordland Fremskrittsparti og lederen i Nordland Høyre.

Dagfinn Olsen og Oddleif Olavsen

Gruppeleder Dagfinn Olsen for Frp på fylkestinget, og leder Oddleif Olavsen i Nordland Høyre har bestilt granskingsrapporten om byggingen av Hamsunsenteret. De er ikke overassket over kritikken som kommer fram i rapporten.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

Bare to måneder før kronprinsesse Mette-Marit åpna Hamsunsenteret i august i fjor, fikk fylkespolitikerne vite at senteret blei 22 millioner kroner dyrere enn planlagt.

Les: Hamsunsenteret må redusere

Kostnadene for senteret på Hamarøy var kommet opp i hele 142 millioner kroner. I november 2009 bestemte Høyre og Fremskrittspartiet seg for å granske overskridelsene. I dag presenterer de rapporten.

NETT-TV: Følg fylkestinget direkte her

– Denne rapporten forteller om et system, der vi ikke bare har hatt en mangelfull kontroll, men nærmest ingen kontroll over ting, sier leder Oddleif Olavsen i Nordland Høyre.

Får sterk kritikk

Rapporten, som er skrevet av revisjons- og rådgivningsselskapet BDO, stiller fire spørsmål.

  • Har prosjektstyringa vært god nok?
  • Hva er årsaken til de økte budsjettestimatene?
  • Har prosjektet vært gjennomført innen fullmaktsrammene?Har fylkestinget vært tilfredsstillende informert om endringer og behov for tilleggsbevilgninger?

Byggherren, Nordland fylkeskommune, må tåle sterk kritikk på alle de fire områdene. Blant annet slår rapporten fast at styringsgruppas mandat, rolle og ansvar ikke er definert.

Prosjektet har heller ikke hatt fokus på risikoer og håndtering av disse.
I tillegg har ikke fylkeskommunen hatt full oversikt over alle bestilte endrings- og tilleggsarbeider.

Millioner i ekstrabestillinger

Hamsunsenteret

OMSTRIDT: En ny granskningsrapport kommer med en knusende dom over byggingen av Hamsunsenteret.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Ifølge rapporten er det nettopp tilleggsbestillingene og endringene som er hovedårsaken til at Hamsunsenteret sprakk med over 20 millioner kroner.

Les også: - Millionsprekken er alvorlig

Hele 18,8 millioner kroner utgjør tilleggsarbeider og endringer i henhold til byggelederens oversikt. Utgiftene er knytta spesielt til arbeidene med betong, tett bygg og innvendige arbeider.

Får kritikk for håndtering

I tillegg må fylkeskommunen tåle kritikk på måten flere av avtalene er gjort på. Mye tyder på at kontrakter er inngått med leverandører flere måneder etter at arbeidene er påbegynt.

– En offentlig etat kan ikke holde på sånn, vi er nødt til å gjennomføringskraft som er av en slik karakter, at det budsjettet man har fått stilt til disposisjon, det følger man, og gjennomfører det innenfor de rammene som er gitt, og det er det som overhodet ikke har skjedd i det tilfellet her, sier høyres Oddleif Olavsen.

For eksempel er kontrakten for grunnarbeidene underskrevet 20.08.2008. Men i et byggemøtereferat fra 17.04.2008 framgår det at 90 prosent av byggegropa allerede er ferdig utsprengt.

Det blir også pekt på at byggelederen har foretatt bestillinger uten å ha tilstrekkelig

Odd Eriksen, fylkesrådsleder Nordland

TAUS: Fylkesrådsleder Odd Eriksen vil ikke kommentere saken før han har fått lest rapporten.

Foto: NRK

fullmakter. Ifølge rapporten kunne byggelederen gjøre bestillinger inntil 10 000 kroner, men rapporten slår fast at det er gjort flere bestillinger ut over denne summen. Den største på hele 1,9 millioner kroner.

– Prosjektet skulle aldri vært startet med den tidsramma som lå til grunn, for kostnadene ble uhensiktsmessig stor, sier gruppeleder på fylkestinget for Nordland Fremskrittsparti, Dagfinn Olsen.

Fylkestinget ikke godt nok informert

Rapporten mener også at fylkestinget ikke er blitt tilstrekkelig informert underveis i bygginga. Blant annet er politikerne informert altfor seint når det gjelder endringer i byggeprosjektet og behovet for tilleggsbevilgninger.

Tar ikke til seg kritikken

Fylkesrådsleder Odd Eriksen vil ikke ta til seg kritikken som kom fram i en ny granskningsrapport om Hamsunsenteret.

Fylkesrådslederen beklager de økte kostnadene, men vil ikke ta en gjennomgang av prosjektet før i april.

– Jeg har ikke sett rapporten og fylkestinget har sagt at de ikke vil ha denne rapporten. De vil vente på at fylkesrådet legger fram en gjennomgang av hele prosessen på Hamsunsenteret i april, sier han.