Skøyt 120 hval i løpet av én enkelt uke

Tall fra Norges Råfisklag viser at det er tatt 401 vågehval innen starten av juni. I fjor ble det skutt totalt 509 hval, men fortsatt er hvalfangerne langt fra å ta ut den totale kvoten.

Brandsholmbøen, vågehval

HVALLYKKE: Hvalskuta Brandsholmbøen har så langt tatt opp femti tonn vågehval denne sesongen.

Foto: Barbro Andersen / NRK

– Sesongen har vært veldig bra! Slik som det ser ut nå kommer vi til å tangere fjorårets kvote, forteller Leif Ole Olavsen skipper ved hvalfangstsbåten Brandholmbøen.

Hvalfangsesongen har kommet godt i gang og på bare én uke ble det skutt totalt 120 dyr, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Det er fortsatt godt over to måneder igjen av jakten, men allerede er det skutt 401 vågehval.

Mannskapet ved Brandholmbøen ble oppfordret til å starte hvalsesongen tidlig.

Det er viktig å komme tidlig i gang så man har kjøtt klart til grillsesongen.

Skipper ved hvalfangsbåten Brandsholmbøen

På grunn av det flotte været og de gode forholdene førte det til at fjorårets fangst på 50 tonn ble forbigått to måneder tidligere enn ventet.

Det var rett etter påske at Brandsholmbøen og rundt 20 andre fartøy startet fangsten. På bare to uker tok de opp langt mer enn forventet og i midten av mai kunne de allerede levere 25 tonn hvalkjøtt.

– Det er viktig å komme tidlig i gang så man har kjøtt klart til grillsesongen, sier Olavsen lurt.

Leif Ole Olavsen og Erling Olavsen på Brandsholmbøen

MANGE GODE DAGER: Ombord på Brandsholmbøen bruker skipper Leif Ole Olavsen mange timer på å speide etter hval.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Sliter med å ta ut hele kvoten

I dag begynner hvalfangstsesongen 1. april og avsluttes 31. august. Men de siste tiårene har antall hvalfangstbåter som deltar under jakten sunket betraktelig.

I 1950 var det 350 fartøy som deltok under jakten, men det på starten av 2000-tallet var 34. I år er det totalt 23 hvalskuter som er påmeldt til årets fangst.

Det har ført til at det tas ut langt færre vågehval enn det kvoten tilsier.

I år er kvoten på 1286, mens det så langt er skutt 401 dyr. I fjor var kvoten på samme nivå. Da ble det tatt ut under halvparten av den tillatte kvoten.

  • SE OVERSIKT OVER ANTALL FELTE DYR:

Nye regler

Båtkvotene ble i år økt med fem tonn noe som betyr at fangstsbåter over og under 20 meter kan levere 25 og 35 tonn kjøtt.

Denne kvoten trådde ikke i kraft før 2. juni noe som betydde at alt hvalkjøtt levert før denne datoen regnes ikke som en del av kvoten.

Fangstfartøy med eget mottak og produksjon kan fangste fritt, uavhengig av båtkvotene.

Gir seg over to måneder før tida

På hvalfangstskuta Brandsholmbøen har årets hvallykke derimot fått en foreløpig stans. I dag stagnerte jakten på grunn av et uventet snøvær i Finnmark.

– Men det er meldt fint vær i morgen, så vi er snart på vei ut på havet igjen, forsikrer Olavsen.

For det skal mer til enn litt snø for å ødelegge hvalfangernes optimisme. Men selv om hvalfangstsesongen fortsatt varer i ytterligere to måneder til vil mannskapet ved Brandholmbøen snart avslutte.

– Vi avslutter når vi har fått 10 tonn til. Da har vi fangstet 60 tonn til sammen. Får vi en god uke fremover nå så blir vi kanskje ferdig.

– En ekkel tid, sier pensjonert hvalfanger Olav Olavsen, som er Dinas bestefar.Familien Olavsen har drevet med hvalfangst i fire generasjoner.