Klynger gir næringssatsing i Nordland: – En stor dag i nord

I dag ble to av syv nye næringsklynger tatt inn i det nasjonale klyngeprogrammet. Disse to nye satsingsområdene befinner seg i Nordland fylke.

Innovasjon Norge

De nye klyngene omfatter næringer som arbeider med omstilling i retning av mer bærekraftig utvikling. På bildet ser du Linda Simensen, Charles Lien, Monica Paulsen og Bjørn Audun Risøy.

Foto: Terje Borud

Torsk i Lofoten og Vesterålen og olje og gass i Helgeland er satsingsområdene når Nordland nå får to av de i alt syv nye næringsklyngene som fredag ble tatt inn i det nasjonale klyngeprogrammet.

– Dette er en stor dag for Nordland. Jeg er stolt av den innsatsen til de to klyngene, og vi gleder oss til å jobbe videre med dem, sier direktør Karsten Nestvold i Innovasjon Norge Nordland.

Helgeland og Lofoten i fokus

Arena Innovasjon Torskefisk dekker geografisk området Lofoten og Vesterålen, og samler hele verdikjeden innen fangst, foredling og markedsføring av torsk.

– Utvidelse av sesongen for fersk torsk, sterkere satsing på kvalitet og markeds- og merkevarebygging er viktige elementer i dette samarbeidet, sier Keven Vottestad som er klyngeleder for Arena Innovasjon Torskefisk.

Bjørn Audun Risøy, daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland og prosjektleder for Arna Olje- og gassklynge Helgeland, er også fornøyd med statusen som ny Arena-klynge.

– Dette gir oss en unik mulighet til å styrke innovasjonskraften i industrimiljøet i Helgeland-regionen, sier han.

Satser på samhandling

I Nordland er næringslivet spredt ut over store geografiske avstander. Å samle bedriftene for å innovere mer, mener klyngelederen har økt konkurransekraften og vist seg å være lønnsomt i nord.

– I et fylke som vårt er det å tilrettelegge for samhandling særlig viktig. Med unntak av reiseliv har vi nå klyngesamarbeid innen alle de viktigste næringssektorene i fylket. Dette har vært en bevisst strategi for oss, og det har positive effekter, sier Karsten Nestvold.

I følge Menon Business Economics gir klyngesatsing økt verdiskaping. En annen effektanalyse som SSB har utarbeidet for Innovasjon Norge viser også at bedrifter som deltar i klyngesamarbeid både har høyere omsetning og sysselsetting sammenlignet med bedrifter som ikke deltar i slikt samarbeid.

– Vi tror et forpliktende samarbeid mellom bedrifter og forsknings- og innovasjonspartnere skal kunne bidra til å øke lønnsomheten i næringen, sier Vottestad.