NRK Meny
Normal

Klynger gir næringssatsing i Nordland: – En stor dag i nord

I dag ble to av syv nye næringsklynger tatt inn i det nasjonale klyngeprogrammet. Disse to nye satsingsområdene befinner seg i Nordland fylke.

Innovasjon Norge

De nye klyngene omfatter næringer som arbeider med omstilling i retning av mer bærekraftig utvikling. På bildet ser du Linda Simensen, Charles Lien, Monica Paulsen og Bjørn Audun Risøy.

Foto: Terje Borud

Torsk i Lofoten og Vesterålen og olje og gass i Helgeland er satsingsområdene når Nordland nå får to av de i alt syv nye næringsklyngene som fredag ble tatt inn i det nasjonale klyngeprogrammet.

– Dette er en stor dag for Nordland. Jeg er stolt av den innsatsen til de to klyngene, og vi gleder oss til å jobbe videre med dem, sier direktør Karsten Nestvold i Innovasjon Norge Nordland.

Helgeland og Lofoten i fokus

Arena Innovasjon Torskefisk dekker geografisk området Lofoten og Vesterålen, og samler hele verdikjeden innen fangst, foredling og markedsføring av torsk.

– Utvidelse av sesongen for fersk torsk, sterkere satsing på kvalitet og markeds- og merkevarebygging er viktige elementer i dette samarbeidet, sier Keven Vottestad som er klyngeleder for Arena Innovasjon Torskefisk.

Bjørn Audun Risøy, daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland og prosjektleder for Arna Olje- og gassklynge Helgeland, er også fornøyd med statusen som ny Arena-klynge.

– Dette gir oss en unik mulighet til å styrke innovasjonskraften i industrimiljøet i Helgeland-regionen, sier han.

Satser på samhandling

I Nordland er næringslivet spredt ut over store geografiske avstander. Å samle bedriftene for å innovere mer, mener klyngelederen har økt konkurransekraften og vist seg å være lønnsomt i nord.

– I et fylke som vårt er det å tilrettelegge for samhandling særlig viktig. Med unntak av reiseliv har vi nå klyngesamarbeid innen alle de viktigste næringssektorene i fylket. Dette har vært en bevisst strategi for oss, og det har positive effekter, sier Karsten Nestvold.

I følge Menon Business Economics gir klyngesatsing økt verdiskaping. En annen effektanalyse som SSB har utarbeidet for Innovasjon Norge viser også at bedrifter som deltar i klyngesamarbeid både har høyere omsetning og sysselsetting sammenlignet med bedrifter som ikke deltar i slikt samarbeid.

– Vi tror et forpliktende samarbeid mellom bedrifter og forsknings- og innovasjonspartnere skal kunne bidra til å øke lønnsomheten i næringen, sier Vottestad.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
I tredje episode av Stortvildet må Erna Solberg tegne Jonas Gahr Støre. KrF må debattere som SV og motsatt. Hvem vinner debatten?
 Er Jonas Gahr Støre (Ap) god på seksualundervising? Se episode 2 av Stortvildet.