Klimagassutslippene i EU de laveste siden 1990

En ny EU-rapport gir grunn til klimaoptimisme.

Svevestøv

Selv om utslippene totalt sett har gått ned, er det noen enkeltsektorer som henger etter. Blant annet veitransport.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

– Det går riktig vei. Siden 1990 er utslippene av klimagasser i EU redusert med mer enn 24 prosent, sier seksjonsleder Elin Økstad ved Miljødirektoratet til NRK.

En ny rapport viser at klimagassutslippene i EU nå er på sitt laveste nivå siden 1990. Tallene kommer fra EUs årlige klimagassregnskap som innrapporteres til FN.

På grunn av at tallene tar noe tid å innhente og prosessere, strekker tidsserien seg fram til 2014. Dette er de ferskeste tallene som nå foreligger. 2015-tallene ventes til høsten.

– EU som helhet har redusert utslippene mye. Det skyldes blant annet økonomisk omstilling i en del land som tidligere har forurenset mye, for eksempel land i Østblokken, sier Økstad.

Et viktig skritt for å nå klimamålene

Reduksjonen er mer nøyaktig på 4,1 prosent i forhold til året før, tilsvarende 185 millioner tonn co₂-ekvivalenter. Siden 1990 er utslippene redusert med 1383 millioner tonn, og lå på 4282 millioner tonn i 2014.

Utviklingen skyldes blant annet en økende andel fornybar energi, energieffektivisering samt mindre bruk av karbonintensivt drivstoff. Et mildere klima har også gitt mindre behov for oppvarming i husholdningene.

Men ikke alle sektorer har vært like flinke. Utslipp fra transport langs vei økte for eksempel med 124 millioner tonn for perioden 1990–2014 og syv millioner tonn for 2013–2014. Også utslipp fra internasjonal transport i luft og til sjøs har økt betraktelig.

– Dette er et viktig skritt på veien mot klimamålene for 2030 og 2050. Nå må vi satse enda mer på teknologi og innovasjon slik at vi blir mindre avhengig av fossilt brennstoff, sier direktør Hans Bruyninckx i Det europeiske miljøbyrået, som står bak rapporten.

Reinforsdammen

I dag sørger vannkraft for 96–98 prosent av norsk elektrisitet. Her fra Reinforsdammen ved Skonseng i Rana.

Foto: John Petter Reinertsen

Norge henger etter

Selv om EU som helhet er på riktig kurs, er det vanskeligere å si det samme om Norge. Økstad har kontroll på tallene fram til og med 2015.

– Etter en liten nedgang fra 2013-2014, gikk utslippene opp igjen i fjor. Om det tilsvarende gjelder for EU, får vi ikke svar på før senere.

I 2015 ble det sluppet ut 53,9 millioner co₂-ekvivalenter fra norsk territorium – 0,8 millioner tonn mer enn året før.

Selv om vi har en høy andel fornybar kraftproduksjon her til lands, har kuttene som har blitt gjort i ulike sektorer i Norge blitt utjevnet av en økende mengde utslipp fra olje- og gassutvinning.

– Målsettingen er 40 prosent reduksjon i utslipp innen 2030. For noen sektorer, som transport og landbruk, må dette sies å være et ambisiøst mål hvor det kreves store kutt for å komme i mål, sier Økstad.