Hopp til innhold

Størrelsen på norsk villaks stupte i løpet av ett år – nå mener forskere de har funnet forklaringen

På ett år skjedde det noe dramatisk med villaksen langs store deler av kysten. Norske forskere tror de har funnet ut hva som skjedde, men er usikre på om forholdene kan bli normale igjen.

Villaks hopper

UNNGÅR UTFORDRINGENE: Villaks i Vestre Jakobselv i Finnmark. Denne laksen har ikke hatt samme nedgang i vekst som villaksen andre steder i Norge. Det er fordi laksen i Finnmark og nord i Troms ikke blir rammet av endringene i den arktiske havstrømmen, tror forskerne.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

I fjor ble villaksen plassert på lista over arter som er nært truet. Forskningsrådet valgte å sette av penger for å finne ut hva som har skjedd med laksebestanden.

Norsk institutt for naturforskning (NINA), Havforskningsinstituttet (HI) og Rådgivende Biologer (RB) gikk sammen med forskningsinstituttet NORCE.

Ved å analysere skjellene på 50.000 laks fra 180 bestander langs kysten vår skulle de finne svaret.

– Lakseskjellene fungere på en måte som årringer. De forteller blant annet om hvordan laksen vokser i forskjellige faser i livet, sier forsker Knut Wiik Vollset ved NORCE.

Forskerne forventet egentlig å se en jevn endring. I stedet oppdaget de at noe skjedde mellom 2004 og 2005.

Matkrana ble slått av

Tenk deg at du har fisk du forventer skal vokse så og så mye, for å bli stor og sterk og kunne produsere ny fisk.

Mellom 2004 og 2005 ble veksten til villaksen langs kysten av Norge redusert betraktelig, bortsett fra helt nord i Troms og i Finnmark.

I Sør-Norge ble veksten redusert med hele 36 prosent.

Statistikk fra forknsingsartikklen

TYDELIG: Tallene i artikkelen i Science Advances viser tydelig den voldsomme nedgangen vekst hos norsk villaks. I Sørøst- (lilla), Sørvest- (cyan), Midt-Norge (rød) er nedgangen svært tydelig. I Nord-Norge (grønn) er endringen mye mindre. Dette fordi laksen her ikke rammes av endringene i vannstrømmer fra Arktis.

Foto: NORCE

– Konsekvensen er at laksen bruker lengre tid på å bli kjønnsmoden. I stedet for at de kommer tilbake til elva si for å gyte etter ett år, bruker de kanskje to år på å bli store nok. Det får konsekvenser for bestanden, sier Vollset.

– I tillegg er det større risiko for å bli spist av andre dyr, hvis du ikke vokser skikkelig. Det kan også øke risikoen for å bli syk.

Knut Wiik Vollset

DÅRLIGERE KLIMA FOR LAKSEN: Knut Wiik Vollset sier at endringer i klimaet har påvirket villaksen over tid.

Foto: Andreas R. Graven / NORCE

At det har skjedd en slik endring hos laksen har vært beskrevet i tidligere forskningsprosjekter også.

Men i dette prosjektet gikk lakseforskerne også sammen med folk som har peiling på andre ting i sjøen. Havstrømmer for eksempel. Et slik samarbeid, av den størrelsen, blir sett på som nybrottsarbeid.

Resultatene viste at en svært viktig strøm av kaldt vann fra Arktis var blitt sterkt redusert. Vannmassene inneholder blant annet store mengder mat for laksen og andre fiskearter. I tillegg sørget det kalde vannet for å holde temperaturen nede langs kysten.

Les også: Martin (27) løp en kilometer nedover elva for å få has på denne ruggen: – En skikkelig kamp

Martin Leon Værø med stor laks
Martin Leon Værø med stor laks

– Det er mye som tyder på at denne plutselige endringen er årsaken til det som skjedde med laksebestanden. Vi ser også at andre fiskearter ble rammet av denne endringen. Makrell fikk en lignede reduksjon i vekst, mens sterke årsklasser av sild har uteblitt, sier Knut Wiik Vollset.

Resultatene fra denne forskningen er nå publisert i det anerkjente tidsskriftet Science Advances.

Men helt nøyaktig hva som er årsaken til denne plutselige endringen er vanskelig å si noe om.

Den atlantiske villaksen lever et fascinerende liv. Den blir født i elven og setter ut på en eventyrlig reise ut i storhavet. Så skjer det fantastiske. Den kommer tilbake til sin elv og sin kulp der den ble født. Her gyter den og en ny generasjon lakseyngel kan starte på sin livsreise. Men på reisen møter villaksen mange farer. Programleder Kenneth Bruvik prøver å finne ut hvordan det går med laksen vår.

BLI KJENT MED VILLAKSEN: Den atlantiske villaksen lever et fascinerende liv. Den blir født i elven og setter ut på en eventyrlig reise ut i storhavet.

Må nok leve med dette i lang tid

I en artikkel på sine egne nettsider trekker NORCE frem klimaendringene som en mulig forklaring.

I den nye delrapporten fra FNs klimapanel skriver de blant annet at vi må forvente oss denne type plutselige endringer i naturen, som en følge av klimaendringene.

– Vi har ikke tydelige bevis for at det vi har sett skyldes klimaendringene. Men dersom det er tilfellet, er dette noe vi nok må leve med, sier Knut Wiik Vollset.

Forholdene har endret seg litt de siste årene, understreker forskeren. Men laksens vekst er langt fra det nivået den var på før 2004.

Selv om 25 prosent av all atlantisk laks i verden kommer fra norske vassdrag, frykter likevel ikke Vollset for laksens eksistens.

– Jeg tror laksen kommer til å klare seg, men det blir en annen verden for dem også.

– Hva blir viktig å gjøre for å unngå at villaksen forsvinner?

Vi kan ikke drive samme type fangst av laks som vi en gang gjorde. I tillegg må vi gjøre noe med de tingene som påvirker villaksen, som spredning av lakselus eller innblanding av rømt oppdrettslaks som kan påvirke bestandene.

SalMar, et lakseoppdrettsanlegg med båt til havs i Frohavet på Trøndelagskyste

MÅ ENDRES: Knut Wiik Vollset mener vi må gjøre endringer i blant annet oppdrettsnæringen for å sikre villaksbestanden i Norge. Her fra SalMars anlegg i Frohavet på Trøndelagskysten.

Foto: Gorm Kallestad / NTB