NRK Meny
Normal

Klimaendringer kan koste oss 17 prosent av verdens verdier

Menneskeskapte klimaendringer kan komme til å koste den globale økonomien dyrt, slår en ny studie fast. I Norge kan blant annet Pensjonsfondet miste verdi.

Pga. lite nedbør har palmene ved Campus del Rio tørket ut.

Jordbruket er en sektor som kan bli hardt rammet av klimaendringer. På bildet ser vi palmer ved Campus del Rio i Spania som har tørket ut.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Forsker Simon Dietz

Simon Dietz, som blant annet er tilknyttet University of London, er en av forskerne bak studien.

Foto: Pressefoto

Hvis oppvarmingen av kloden vår fortsetter og når 2,5 grader celsius, altså en halv grad varmere en FNs togradersmål, vil finansielle verdier tilsvarende over to tusen milliarder kroner kunne forsvinne innen år 2100, ifølge en ny studie som er publisert i Nature Climate Change.

Men beløpet kan bli mye høyere. «Worst case»-scenarioet involverer mer enn 20 000 milliarder kroner. Det er omtrent 17 prosent av verdens finansielle verdier, eller BNPen til hele EU.

– Det er knyttet usikkerhet til utregningene, men de gir en pekepinn på at vi på sikt kan stå overfor en betydelig nedskrivning av finansielle verdier. Det er mye å spare på å begrense oppvarmingen av kloden, skriver en av forfatterne bak studien, professor Simon Dietz, i en e-post til NRK.

Merkes på lommeboka

Har dette betydning for deg og meg? Ja, sier forsker Asbjørn Torvanger ved CICERO Senter for Klimaforskning, som ikke synes tallene virker urealistiske.

– Finansielle verdier er i denne sammenhengen først og fremst aksjeverdier i alle slags selskaper og bedrifter. Folk flest kan bli påvirket som aksjeeiere, eller man kan miste jobben dersom man jobber i en eksponert bransje, for eksempel innenfor olje.

Produkter og tjenester som er eksponert for klimaeffekter eller høyere karbonpris kan bli dyrere, og slik sett kan vi merke det på lommeboka også.

– For eksempel kan flybilletter og noen matvarer bli dyrere eller man kan få høyere reisekostnader fordi man må reise høyere opp i fjellet for å kunne gå på ski.

Avhenger av klimapolitikken

Mye avhenger altså av klimapolitikken. En svak klimapolitikk vil kunne føre til store klimaendringer med mange fysiske konsekvenser knyttet til ekstrem nedbør, tørke og havnivåstigning som igjen vil kunne skade infrastruktur – energiforsyning, veier, bygninger – og jordbruksavlinger med mer.

– Ved en stram klimapolitikk vil karbonprisen måtte bli høy, og det vil spesielt ramme utvinning og bruk av kull, olje og gass fordi etterspørselen etter disse energivarene, og dermed framtidig inntekter, går ned, forklarer Torvanger.

Samlet betyr dette at aksjeverdien på mange selskap vil gå ned på grunn av en blanding av fysiske effekter av klimaendring og høy karbonpris, avhengig av hvor eksponert et selskap er for disse effektene.

– Norge blir rammet som en stor olje- og gassnasjon fordi verdien av olje/gass- formuen vil gå ned, og tallet på folk i denne bransjen samt leverandørindustrien vil gå ned. Dette ser vi allerede i dag på grunn av den lave oljeprisen.

Kan påvirke Pensjonsfondet

En annen sannsynlig effekt er redusert verdi av Pensjonsfondet fordi størsteparten av det er plassert i aksjer, godt fordelt utover selskap verden rundt.

Denne effekten avhenger av hvor dyktige forvalterne er, og hvor forutseende Stortinget og Finansdepartementet er med tanke på å håndtere klimarisikoen.

Asbjørn Torvanger / CICERO Senter for Klimaforskning

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.