Klart for bygging av reingjerder

Arbeidet med å bygge reingjerder langs Nordlandsbanen går i gang i uke 30. Det skriver Bane NOR i ei pressemelding. Garda sikring Midt-Norge har fått kontrakten på å bygge gjerder, mens totalprosjekt AS har fått jobben med trasèrydding.