Hopp til innhold

Klarer å knekke lakselusa med sjøvann

En nyutviklet fiskepumpe klarer å knekke åtte av ti lakselus – kun med bruk av sjøvann. – Prosjektet ser veldig lovende ut, mener WWF.

Marine Harvest

Med sjøvann som basis har Marine Harvest utviklet en metode for å bekjempe lakselusa. Denne fiskepumpa kan gjøre 30-40 tonn lusebefengt laks nærmest lusefri i timen. Mens fisken slippes ut i merden, samles lusa opp og destrueres.

Foto: Marine Harvest

– Denne behandlingen gir 100 prosent kjemikaliefri behandling mot lakselus, sier produksjonssjef i Marine Harvest region nord, Roger Pettersen.

Målsettingen er at metoden skal tas i bruk i andre land hvor Marine Harvest driver lakseoppdrett.

– Lusekrigen vil nok vare en stund ennå, men vi tror denne måten er et godt steg på veien mot lusefri laks, tror Pettersen.

Bruker stadig mer kjemikalier

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at bruken av lakselusmidlene hydrogenperoksid, emamectin og diflubenzuron fortsatte å stige i 2015.

Økningen i bruk av lakselusmidler gjenspeiler den alvorlige situasjonen i oppdrettsnæringen der midlene mot lakselus har liten effekt. Høyt legemiddelbruk er et problem for resistensutvikling, fiskevelferd og miljøpåvirkning, mener Mattilsynet.

– Lusesituasjonen de siste år gjør at vi må tenke nytt. Vi har ingen tro på å fortsette å behandle lakselus med medikamenter og kjemikaler. Det fører til resistens, og til slutt har man ingen gode midler igjen for å håndtere lusa. Vi er ikke interessert i å vokse før vi har kontroll på lusa, sier Roger Pettersen til NRK.

Utsettes for bakholdsangrep

Prinsippet til HydroLicer er enkelt og skånsom mot fisken, ifølge produktsjefen.

Laksen som skal avluses transporteres gjennom et rør. På veien vil laksen stå mot strømmen og passere gjennom røret med halen først. Her tilsettes sjøvann i en spesiell formasjon.

– Når laksen, med halen først, treffer veggen av vann fortsetter den fremover i røret, mens lusas bakkropp blir løftet fra fiskens overflate og vakuumet til slutt brytes. Lusa løsner fra fisken og vi kan samle den opp, mens avluset fisk går tilbake sjøen, forteller Pettersen.

– Vi skal knekke lakselusen uten bruk av kjemikalier. Vi tror hydrolicer kan bli et viktig verktøy for å nå vår visjon om null lus, sier produksjonssjefen.

WWF positive

Julie Døvle Johansen

– Vi trenger økte ressurser til overvåking og kontroller. Og vi må innføre obligatorisk merking av all oppdrettsfisk slik at ingen slipper unna med rømming noen steder, noen gang i framtiden, sier Julie Døvle Johansen i WWF.

Havmiljørådgiver Julie Døvle Johansen Verdens Naturfond (WWF) synes prosjektet ser veldig lovende ut.

– Det er kjempeviktig at næringa utvikler nye og bedre måter å bekjempe lusa på. Fiskeriminister Per Sandberg har uttalt at det ikke skal tillates ytterligere vekst i havbruksnæringa før næringa selv løser problemene med lakselus og rømming.

Vi mener at det burde stilles krav fra myndighetene som næringa deretter skal etterleve. Ikke omvendt. Men næringa selv skal selvfølgelig få masse skryt for at de er de flinkeste elevene i klassen og spør etter flere oppgaver å løse enn læreren har tildelt dem.

WWF er overbevist om at oppdrettsnæringa er like interessert i å ha en sunn og bærekraftig næring som miljøbevegelsen.

– Vi er også begeistret for Marine Harvest sitt «egg». Basert på det vi vet, er lukket teknologi den beste løsningen på problemene med lakselus, rømming, avfall og kjemikaliebruk.