Denne fuglen trives best i hagen

Årets hagefugltelling går mot slutten. Det er ingen tvil om hvilken fugl som trives best i hagen din.

Kjøttmeis

Denne fuglen er tillitsfull og liker maten på fuglebrettet.

Foto: Roar Hansen

Rundt 340 hageeiere i Nordland har siden 17.januar registrert fuglearter på eiendommen sin, melder Norsk Ornitologisk Forening (NOF). Søndag 1.februar avsluttes årets telling, men det er ingen tvil om hvilken fugl som trives best i hagene i fylket.

Kjøttmeisen er observert i hele 98 prosent av hagene i Nordland. Den er ikke bare registrert i flest hager, men er også den mest tallrike.

– Kjøttmeisen er en utbredt art. Den er tillitsfull og liker maten vi legger på fuglebrettet, sier fylkesleder i NOF i Nordland, Atle Ivar Olsen.

Etter kjøttmeis, er blåmeis og skjære de fugleartene som er observert i flest hager.

Ifølge Norsk Ornitologisk Forening er dette de vanligste artene også på landsbasis og samsvarer med resultatet fra tidligere hagetellinger.

Mer gråspurv

Registreringene i Nordland så langt viser en dobling i antall gråspurv fra i fjor. Totalt 1500 individer er observert. På landsbasis er det en liten nedgang.

Gråspurv

Gråspurven er i tilbakegang, men er observert dobbelt så mange ganger i år enn i fjor, viser hagefugltellingen i Nordland.

Foto: Birgit K. Moan

– Det er gledelig at det observeres mange gråspurv, sier Olsen. Denne arten er i tilbakegang og har forsvunnet fra flere steder i landet.

Olsen sier mange ting kan spille inn for å forklare hvorfor det er observert flere gråspurv. Både vær, klima, en god hekkesesong og tilgang på mat kan spille inn.

Årets heldigste hageeiere

Fem prosent av rapportørene i Nordland melder om havørn i hagen.

Blant de mer uvanlige hagefuglene registrert i Nordland i år er enkeltindivider av toppmeis, spettmeis og båndkorsnebb. En heldig hageeier på Helgeland har rapportert tre haukugler.

Huseiere med strandtomt gir utvidede muligheter for hagefugltelling, ifølge NOF. En teist ble registrert i en hage i sørfylket, og fra en hage i Vesterålen meldes det om tjue alker.