Hopp til innhold

Kjøpte hus - fant store skader etter mus og røyskatt

Huskjøpet ble en kostbar affære for paret fra Vesterålen. Når har retten bestemt at de skal få tilbakebetalt 245.000 kroner av kjøpesummen.

Et hus i Vesterålen ble solgt med mus i. Selger ble saksøkt og tapte i retten.

Bilder fra bolig. Dommen viser til en brosjyre utarbeidet av Anticimex. I henhold til denne veier en inntørket mus 8-10 gram, og kan gi næring til biller i cirka to år.

Boligen i Vesterålen ble solgt som et oppussingsobjekt for 500.000 kroner. Men da kjøperne skulle pusse opp badet før innflytting, fikk de seg en overraskelse.

For under oppussingsarbeidet ble det oppdaget flere døde mus. Skadene viste seg etter hvert å være svært omfattende, kommer det fram av en dom fra Vesterålen tingrett.

Kjøperne mente selger måtte ha kjent til at huset nærmest var invadert av mus og røyskatt gjennom lukt og/eller lyder.

De ønsket derfor utbedringskostnader på 252.000 kroner dekket, i tillegg til utgifter til takstmann og for mye betalt dokumentavgift - totalt 12.165 kroner.

De ønsket også erstatning for fire måneders tapt leie, totalt 30.000 kroner. I tillegg til å få dekket saksomkostningene.

Var ikke enig i kravet

Saken ble behandlet i Vesterålen tingrett. Selgeren mente erstatningskravet var udokumentert, og at det ikke forelå en mangel ved salg av eiendommen.

Saksøkte mente det ikke var holdt tilbake opplysninger, og at eiendommen ikke var i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ved kontraktinngåelsen.

Vedkommende syntes også prisavslaget var satt for høyt, og at utbedringsforslaget syntes å være langt mer omfattende enn nødvendig. Det ble bedt om frifinnelse, og at saksøker betalte saksomkostningene.

Møtte ikke i retten

Bilder fra boligen ble lagt fram i retten, og disse viste skadedyr i store deler av boligens konstruksjon. «Skadeomfanget er så omfattende at det må ha vært skadedyr i boligen over lengre tid», kan man lese i dommen.

Bildene viste også at store deler av isolasjonen var ødelagt som følge av museaktivitet. I tillegg beskrev en skaderapport at lekkasje rundt tre vinduer skyldtes feilmontering.

Museangrepene er så omfattende at det i utgangspunktet må legges til grunn at en person som har bodd i boligen over flere år ikke kan ha unnlatt å høre mus i vegger, tak eller gulv.

Fra dommen

Selger, en eldre mann, møtte ikke under hovedforhandlingene på grunn av sykdom.

– Mangel ved eiendommen

Retten mener det ikke er holdepunkter for at det i selgers eiertid er foretatt arbeider inne i selve konstruksjonen, hvor skadedyrene ble funnet, noe som taler for at selger ikke har oppdaget musene som har befunnet seg der.

Ved befaring av boligen ble det heller ikke merket lukt fra skadedyr, ifølge vitneforklaringer.

Likevel slår retten fast at:

Retten har kommet fram til at den omfattende museaktiviteten representerer en mangel ved eiendommen etter avhendingsloven § 3-7.

Fra dommen

Dømt i saken

Selger ble dømt til å betale 245.000 kroner, samt erstatning for utgifter til takstmenn på 8.213 kroner. I tillegg må vedkommende betale sakskostnader på 202.788.

Saksøker fikk ikke medhold i krav om erstatning for tapte leieinntekter.

Advokat for kjøper, Christian Christiansen, er fornøyd med dommen.

– Det ble tilnærmet det vi krevde. Vi kommer ikke til å anke.

– Hvordan har saken vært for dine klienter?

– Den har vært svært krevende. Utbedringer utgjorde cirka 50 prosent av kjøpesummen, noe som er mye i forhold til deres økonomi.

Uvisst om saken blir anket

NRK har vært i kontakt med selgers advokat, som forteller at han av hensyn til taushetsplikten ikke kan kommentere saken.

Ankefristen har ikke gått ut, og det blir opp til forsikringsselskapet å ta stilling til om saken vil bli anket.