- Det er alt for dårlig

I fjor brukte Helse Nord 40 millioner på å sende ruspasienter til behandling utenfor landsdelen.

Mie Boek, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

Retter skarp kritikk mot Helse Nord: - Det er bare en ting å si: Alt for dårlig!, sier Mie Boek i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Det viser tall fra Nord-Norsk kompetansenter RUS.

Årsaken er mangel på behandlingsplasser i Nord-Norge.

Skarp kritikk

Mie Boek i Rusmisbrukernes sin interesse-organisasjon (RIO) retter skarp kritikk mot Helse Nord.

- Det er alt for dårlig. Det er bare en ting å si om det. Alt for dårlig, sier Boek.

Ikke plasser nok i nord

Fra 2004 fikk ruspasienter samme rettigheter som andre syke mennesker i Norge. Det betyr at Helse Nord har plikt til å gi dem behandlig når de trenger det.

Men antall behandlingsplasser er ikke blitt flere - og det er dette som tvinger Helse Nord til å sende dem ut av landsdelen, sier spesialrådgiver Oddvar Larsen.

- Vi har ikke kapasitet nok tilsammen i det offentlige og det private i landsdelen, som gjør at vi må kjøpe en del av tilbudene utenfor regionen, sier Larsen.

Koster dyrt

Men slike gjestepasienter er dyre pasienter for Helse Nord. De personlige kostnadene er også høye, mener Mie Boek.

- En ting er at det koster mye mer enn det ville gjort å få flere institusjoner her i nord, og en annen ting er jo at mange ønsker å holde seg her i nord, i nærheten av hjemmet, famile og venner, og prøve å opprettholde kontakten med dem, sier Boek.

Spesialrådgiver Oddvar Larsen kan ikke si når tilbudet nordpå blir bedre.

- Vi har vedtatt en handlingsplan som vil bli realisert, etterhvert som det økonomisk grunnlaget er tilstede, sier Larsen.

På stedet hvil

Behandlingskapasiteten innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling har vært stort sett uendret i Helse Nord fra 2004 og frem til i dag når det gjelder døgnplasser. Etterspørselen i samme periode viser en helt annen utvikling.

– Hvis vi kun ser på henvisninger til døgnbehandling har disse økt i antall fra 714 i 2005 til 1.102 i 2007. Dette er en økning på 54 % i denne perioden, sier Per Børre Seloter ved Koordineringsenheten ved Nord-Norsk Kompetansesenter for Rus.