NRK Meny

Kjøper rusbehandling for 80 mill.

De neste fire årene vil Helse Nord kjøpe rusbehandling fra private institusjoner for lag 80 millioner kroner. – Formålet er å sikre at denne pasientgruppen får tilgang til likeverdige tjenester på spesialisthelsetjenestenivå, skriver helseforetaket.I dag har Helse Nord avtale med fem private rusinstitusjoner. Behandlingen kan ta opptil ett år.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.