Hopp til innhold

Kjeveortoped i Lofoten legges til Leknes

Fylkesrådet i Nordland ønsker å sette av penger til et kjeveortopeditilbud i Lofoten. Opp mot 2000 reiser for pasienter som de siste årene har måttet reise til Bodø for å få behandling, kan dermed gjøres i Lofoten.

– Geografisk sett er den beste løsningen å legge tilbudet til Leknes. Vestvågøy er den mest folkerike kommunen i Lofoten, og Leknes er sentralt plassert. Eksempelvis vil pasienter fra Moskenes kommune få ganske lang reisevei hvis tilbudet blir lagt til Svolvær, sier fylkesråden med ansvar for tannhelse, Christian Torset, og påpeker at fylkestinget først må stille seg bak fylkesrådets forslag.

Ønsket om et kjeveortopedi-tilbud i Lofoten har vært stort gjennom flere år. Det har vært flere utfordringene knyttet til både økonomi og tilgang på fagfolk med rett utdanning. Men etter at fylkesrådet nå foreslår å opprette tilbudet i Lofoten, er altså den beste plasseringen i følge Torset at tilbudet legges til Leknes.

– Leknes er sentralt i Lofoten og vil gi et godt tilbud til denne pasientgruppen. Pasienter fra Værøy og Røst regner vi med at fortsatt vil ønske å reise til Bodø, avslutter fylkesråd Torset.

Kommunehuset på Leknes: Vestvågøy kommune
Foto: John Inge Johansen / NRK