NRK Meny
Normal

Kjemper for sikkerheten i Norges største tørrbulkhavn

Skipskontrollen skal legges ned i Narvik. Nordland fylkesråd frykter for sikkerheten i havna.

Narvik havn

Skipskontrollen skal legges ned i Narvik. Skip kontrolleres nå fra Harstad.

Foto: Amund Garfors

Sjøfartsdirektoratet ønsker å legge ned skipskontrollen i Narvik. Men fylkesrådet i Nordland er uenig i departementets avgjørelse.

– Begrunnelse for nedlegging synes å være fattet på et sviktende grunnlag, sier Arve Knutsen (KrF), som er Fylkesråd for næring.

En kjernehavn

Arve Knutsen, fylkesråd for næring, Nordland

Arve Knutsen (KrF) er Fylkesråd for næring. Han mener skipskontrollen bør bli værende i Norges største tørrbulkhavn.

Foto: Bjørn Leirvik/Nordland fylkeskommune

Knutsen ønsker å diskutere saken med næringsdepartementet, og har derfor sendt dem et brev. I brevet skriver Knutsen ned sine argumenter for at skipskontrollen skal fortsette ved Narvik havn.

– Bulkhavna i Narvik er den største i Norge. I dag er det 20 millioner tonnasje som går ut av havna, og på sikt vil dette øke til 50 millioner, sier Knutsen.

Narvik havn har en stadig økende trafikkmengde fra malmtransport. Den økende malmtransporten skjer samtidig som råvareprisene går nedover på markedet.

– Dette gjør at marginene for denne delen av skipsnæringen antagelig går ned og det kan bli et enda større fokus på å få ned kostnadene på transport. I denne situasjonen ser vi det som særlig viktig at offentlige myndigheter intensiverer kontrollen på en flåte der Narvik ofte er den eneste europeiske havnen de går inn til, utdyper Knutsen.

Kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Dag Inge Aarhus mener det er nødvendig å flytte kontoret.

– Vi har hatt en totalgjennomgang av alle våre tilsynskontor langs kysten. Vi ønsker å bruke ressursene våre mest mulig effektivt. I Narvik har det vært nedgang i aktiviteten, og vi gjør dette for å bruke ressursene mest mulig effektivt, sier Aarhus.

Tenker sikkerhet

Dag Inge Aarhus

Dag Inge Aarhus, kommunikasjonsdriektør i Sjøfartsdirektoratet mener sikkerheten ikke svekkes av å flytte tilsynskontoret.

Foto: Sjøfartsdirektoratet

Fylkesrådet frykter for sikkerheten i havnen hvis skipskontrollen legges ned i byen. Dette med tanke på størrelsen på båtene som legger til ved havnen.

– Det er båter på 180-350.000 tonn som legger seg her. Da er ordentlig tilsyn veldig viktig, påpeker han.

Knutsen håper brevet han har sendt fører til at inspektøren og Sjøfartsdirektoratet fortsatt blir i Norges største bulkhavn.

– Hvis skipskontrollen forsvinner fra Narvik må kontrollørene reise til Harstad for å gjøre kontroller. Det vil ta lengre tid, og det blir dårligere sikkerhet og dårligere beredskap, sier han.

– Mer effektivt

Aarhus er uenig i at sikkerheten svekkes i Narvik.

– Vi har gjort en grundig jobb, og sikkerheten ivaretas på best mulig måte. Vi sjekker i hovedsak utenlandske skip og disse skipene vet vi om i god tid. Dermed har vi god tid til å planlegge kontrollene, sier han til NRK.

Det er flere havner i Norge som har samme ordning som det nå blir i Narvik og Harstad.

– Kontrollører fra Haugesund reiser til for eksempel Odda for å kontrollere skip. Siden vi på forhånd vet at skipene kommer til Narvik er det ikke noe problem for kontrollørene å reise fra Harstad, påpeker han.

– Det blir både mer effektivt og fleksibelt.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
I tredje episode av Stortvildet må Erna Solberg tegne Jonas Gahr Støre. KrF må debattere som SV og motsatt. Hvem vinner debatten?
 Er Jonas Gahr Støre (Ap) god på seksualundervising? Se episode 2 av Stortvildet.