Kjemper for å få høre sin egen samtale med legevakta

Reidun Sørheim mener telefonsamtalene med legevakta kan bevise at de sviktet henne, da hun gjentatte ganger skal ha blitt avvist. Helgelandssykehuset vil ikke uten videre gi ut opptakene.

Reidun Sørheim

En alvorlig infeksjon førte til at Reidun Sørheim måtte klippes opp fra kjeven og oppover hodet. Helsetilsynet i Nordland gransker nå behandlingen Sørheim fikk fra legevakta i Brønnøy, der Sørheim sier hun gjentatte ganger forsøkte å få komme inn til undersøkelse, uten å få gehør.

Foto: Privat

Har du krav på å få høre opptak av telefonsamtaler du selv har hatt med legen din? «Ja» mener Pasientombudet og Pasientskadenemnda. «Tja», sier Helgelandssykehuset.

NRK har tidligere fortalt om Reidun Sørheim fra Bindal som opplevde at hun ble avvist av legevakta i Brønnøy

Sørheim hadde en voksende byll i ansiktet, og så kraftige smerter at hun kastet opp.

– Jeg følte jeg ble ledd av da jeg tok kontakt med legevakta og ble fortalt at ingen hadde dødd av tannverk, forteller hun.

Etter gjentatte telefoner til legevakta i Brønnøy, dro hun istedet til legevakta i nabokommunen. Der ble det målt en svært høy infeksjonsgrad i kroppen og hun ble sendt til St. Olavs i Trondheim og operert samme dag.

Reidun Sørheim

Slik så Sørheim ut da hun forsøkte å få hjelp ved den lokale legevakta. Hun sier hun ble avvist gang på gang, til tross for sterke smerter og en antibiotikabehandling fra tannlegen som ikke ga bedring.

Foto: privat

Nå gransker Helsetilsynet i Nordland hendelsen. Samtidig prøver Sørheim å få tak i lydloggen fra akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) på Helgelandssykehuset, som hun mener kan bevise at hun ble sviktet.

– Det er viktig for meg å kunne bevise at det jeg sier er riktig. Jeg vet ikke om jeg noen gang vil klare å komme tilbake i jobb, og har sterke smerter hver dag, forteller Sørheim.

Men å få tak i loggene har vist seg og ikke være så lett.

Benektet at opptakene eksisterte

Først ble hun fortalt at det ikke fantes noen opptak av samtalen. AMK er lovpålagt å ta opptak av alle nødsamtaler, og en utskrift fra Telenor viste at Sørheim faktisk hadde ringt dem i det aktuelle tidsrommet.

Denne uka snudde Helgelandssykehuset og bekrefter nå at det eksisterer et opptak og beklager forvirringen.

Det er likevel ingen automatikk i at hun får høre samtalen hun selv hadde - sykehuset tolker ikke telefonopptaket som en del av pasientjournalen.

– En lydlogg kan inneholde mer informasjon enn det som kun omhandler den enkelte pasient, og den er ikke en del av pasientjournalen, skriver kommunikasjonsrådgiver Merethe Myrvang på Helgelandssykehuset, i en e-post til NRK.

Ifølge Myrvang kreves det en rettslig kjennelse, at det opprettes tilsynssak eller en henvendelse fra Fylkesmannen, for å få ut lydloggen.

Det til tross for at det i Helsedirektoratets faglige retningslinjer for tolkning av Helsepersonelloven står at slike telefonopptak er å anse som en del av pasientjournalen, og dermed noe pasienten har rett til å få.

En del av pasientjournalen

Sørheim valgte til slutt å skaffe seg advokat. Han mener saken slik han kjenner den, er merkelig.

Ole Breder Wahl

Advokat Ole Breder Wahl representerer Sørheim i saken. Han mener det er viktig at loggen gis ut, slik at de kan finne ut hva som har skjedd.

Foto: NRK

– Alle har krav på å få utlevert sin lydlogg. Det er en del av pasientjournalen. Det gjelder også for Sørheim, sier Ole Breder Wahl, som mener det er nødvendig for saken at innholdet overleveres til Sørheim.

Også Pasientskadenemnda og Pasientombudet sier en lydlogg er en del av pasientjournalen, så lenge lydloggen ikke er skrevet ned.

– Vår tolkning er at pasienten har rett til å få høre lydloggen hvis ikke opplysningene om pasienten er transkribert, skriver fungerende Pasient- og brukerombud i Nordland, Runar Finvåg i en e-post til NRK.

NRK tok også kontakt med Fylkesmannen i Nordland for å høre hvordan rutinene på å få tak i en lydlogg er.

Les svaret i faktaboksen under: