NRK Meny
Normal

Kjempegevinst for oppdretterne

På ti år har verdien av laksekonsesjoner økt med 700 prosent.

Brønnbåt ved en mære.

Brønnbåt ved en merde i Gildeskål.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

Rettighetene til å drive med oppdrett langs kysten er så attraktiv, at norske oppdrettsselskaper er villige til å knuse rekorden for hvor mye en oppdrettskonsesjon er verd. I en lukket budprosess der 15 såkalt grønne konsesjoner skal auksjoneres ut, har konsesjonsprisen ifølge informert hold i næringen nådd rekordhøye 70 millioner kroner.

I 2003 var prisen på en konsesjon 10 millioner kroner. Dermed er prisen per konsesjon sjudoblet fram til i dag.

Forrige rekord ble satt av et polsk selskap, som betalte 60 millioner kroner for hver av konsesjonene til Jøkelfjord Laks i Nord-Troms.

Små taper for store

Inge Kristoffersen i Egil Kristoffersen og sønner.

Inge Kristoffersen i Egil Kristoffersen og sønner.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

Oppdrett av laks og ørret er blant Norges hurtigst voksende næringer de siste ti årene. Næringen som ble skapt av bønder, lærere og fiskere i fjorder og ute på holmene, har siden begynnelsen av 1970-tallet bygd opp en helt ny global næring fra grunnen av, som nå er notert på børsen i Wall Street.

Norsk oppdrett har utviklet seg fra å drive private forsøk i 1970 til storindustri i dag, der de store selskapene som Marine Harvest, Lerøy, Sal Mar, Grieg Seafood. Cermaq og andre tungvektere sloss om de nye konsesjonene.

– Små oppdrettere som eier opp til ti konsesjoner, har ikke mulighet til å konkurrere med de store, børsnoterte oppdrettsselskapene, sier oppdretter Inge Kristoffersen i Bø kommune.

– Vi når ikke opp i denne konsesjonskampen, sier Kristoffersen.

Bekymring

Dette bekymrer Ingrid Heggø. Hun er ansvarlig for fiskeri i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, og mener det er særdeles viktig at dagen forhold mellom store og små oppdrettere må bestå.

Derfor forslår hun at konsesjoner som selges fra en liten oppdretter til en stor, kan inndras av staten.

Voksesmerter

Oppdretterne vil vokse fordi etterspørselen vokser, men på grunn av sterk kritikk mot næringen, snakker regjeringen mest om en balansert vekst.

Oppdretterne, store som små står sammen i kravet om økt produksjon, men slik det er i dag, er det de store selskapene som har nok finansielle muskler til å kjøpe de konsesjonene som legges ut for salg.

Denne situasjonen skaper et høyere kostnadsnivå i alle deler av næringa.

Eksemplet Troms og Finnmark

Men det er mulig å vokse uten at det koster skjorta. I Finnmark og Troms legges ti konsesjoner ut til en fast pris på ti millioner kroner for hver konsesjon. Med ti millioner kroner for en konsesjon, er en tilbake på nivået i 2003. Med en så lav pris, blir den økonomiske bærekraften så bra for de oppdretterne at en kan opprettholde balansen mellom store og små oppdrettere.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
I tredje episode av Stortvildet må Erna Solberg tegne Jonas Gahr Støre. KrF må debattere som SV og motsatt. Hvem vinner debatten?
 Er Jonas Gahr Støre (Ap) god på seksualundervising? Se episode 2 av Stortvildet.