NRK Meny
Normal

Kirurg anker til Høyesterett

Kirurg Rastislav Kunda anker dommen han fikk i lagmannsretten i desember.

Gastrokirurg Rastislav Kunda

Da saken gikk for Salten tingrett i Bodø for ett år siden, fortalte Rastislav Kunda om at han og hans familie hadde store belastninger på grunn av artiklene om det som ble omtalt som «kirurgiskandalen».

Foto: Nordland legeforening

Det skriver nettstedet Dagens Medisin.

I desember fastslo Hålogaland lagmannsrett at Avisa Nordland ikke krenket kirurgen Ratislav Kunda da avisen omtalte den såkalte kirurgiskandalen i 2010.

Dømt i lagmannsretten

Kunda ble dømt til å betale Avisa Nordland saksomkostninger på totalt 1,4 millioner kroner – ni måneder etter at Salten tingrett konkluderte med at Avisa Nordland hadde ærekrenket den tidligere kirurgen ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Nå bringer Kunda saken inn for Høyesterett.

– Dette har han bestemt seg for etter en grundig vurdering og Legeforeningen støtter denne beslutningen, sier juridisk direktør i Legeforeningen Anne Kjersti Befring til Dagens Medisin.

Legeforeningen mener dommen fra lagmannsretten er feil.

– Dommen går ikke inn på det vi mener er helt sentrale premisser i saken, sier Befring.

Både Avisa Nordland, VG og NRK navnga Kunda og hans tyske kollega i sakene der flere pasienter sto fram og hevdet seg feilbehandlet på sykehuset. Der kom det også fram at disse kompliserte mage- og tarm-operasjonene aldri skulle ha vært utført i Bodø.

Ikke overrasket

Sjefredaktør i Avisa Nordland, Jan-Eirik Hanssen, er ikke overrasket. Avisa Nordland har ikke fått innsyn i anken, og kan ikke kommentere ankegrunnlaget.

– At Kunda anker er helt som forventet. Norges legeforening har brukt store ressurser over lang tid, og det ligger en enorm prestisje i saken fra Legeforeningens side, sier Hanssen til NRK.no.

Kraftig provosert

Faksimile til sak om Rastislav Kunda

Juni 2010. Avisa Nordland og VG avslører det som blir omtalt som «operasjonsskandalen».

Foto: Faksimile fra Avisa Nordland og VG

Mens Avisa Nordland var fornøyd med dommen i lagmannsretten, var flere leger ble kraftig provosert over at avisen vant fram.

– Mange vil vegre seg for å stille opp i media etter dette – i frykt for å bli uthengt i senere saker, uttalte Henrik Sloth til NRK.no.

Han er seksjonsoverlege ved Kirurgisk avdeling ved Nordlandssykehuset, og reagerer kraftig på lagmannsrettens kjennelse.

– Med denne dommen blir vi leger nærmest som fritt vilt å regne for journalister, som kan skrive hva de vil uten å kjenne bakgrunnen for saken, og uten at det får konsekvenser, raser han, og legger til:

– Jeg støtter pressens ytringsfrihet, men her mener jeg man har gått altfor langt.

Vant fram i PFU

Det er Norges legeforening som har ført saken på vegne av Kunda. Prosessoppdraget for Høyesterett, er imidlertid satt ut til advokat Carl Bore i Dalan Advokatfirma DA.

Saken har vært behandlet i Pressens faglige utvalg (PFU) to ganger. Avisa Nordland vant frem begge gangene.

Kirurgen Ratsislav kunda snakker ut

VIDEO: I dag er Ratsislav Kunda sjefskirurg ved universitetssykehuset i Århus. Reportasje fra høsten 2011.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.