Kirken fikk fellingstillatelse på fredet hakkespett: – Uetisk og tragisk

Både Norsk Ornitologisk Forening og dyrevernsorganisasjonen Noah reagerer på at kirkevergen i Vefsn har fått fellingstillatelse til å skyte en fredet hakkespett.

Hakkespetten som hakker på Elsfjord kirke

VENTER PÅ Å KOMME TIL: Da NRK besøkte kirka i Elsfjord ble hakkespetten sky, og fløy til et nærliggende tre.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

På en uke har en hakkespett hakket ti hull i klokketårnet i Elsfjord kirke i Vefsn. For å berge kirka har kirkevergen i kommunen fått fellingstillatelse til å skyte hakkespetten.

Det har fått flere til å reagere. Naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening synes det er drastisk å skyte en fredet fugl.

– Det er viktig å prøve ut alle andre tiltak først for å se om en avlivning kan avverges. Viltforskriften er klar på at man må prøve ut andre tiltak før man får lov å skyte en fugl, sier han.

Hakkespettskader på Elsfjord kirke

HODEBRY: En hakkespett skaper irritasjon i Elsfjord. Foreløpig har den hakket ti hull høyt opp på veggen i klokketårnet.

Foto: Ernst Hegdal

Ifølge Eggen er tre grunner til at noen hakkespetter går løs på eldre bygninger. Enten leter etter mat i råtten treverk, eller de bygger bolig, Eller så markerer fuglene revir.

Ifølge Store Norske leksikon er den halvmeter lange svartspetten Europas største, og mest høylytte spettefugl.

Trommingen er så kraftig at den minner om maskingeværsalver, og kan høres på en avstand på fire kilometer.

Ifølge Norsk Ornitologisk Forening (NOF) er det flere måter å forhindre hakkespettene fra å angripe bygningsmasse.

Martin Eggen

Naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening synes det er drastisk å skyte en fredet fugl.

Foto: Privat / Privat

– Andre steder at det kan hjulpet å henge opp blå bånd eller cd-plater i terrenget. Hakkespetten liker ikke fargen blå. Man kan også sette opp tomme fuglekasser som gir god resonans i terrenget rundt bygningen, sier Martin Eggen.

Samtidig forstår han Kirkens ønsket om å bli kvitt hakkespetten.

– Enkelte ganger kan enkeltindivider gjør så stor skade at avliving kan rettferdiggjøres. Men ifølge lovverket skal andre løsninger prøves ut først. Og de økonomiske konsekvensene skal være store.

Hakkespetten som hakker på Elsfjord kirke

VENTER: Her sitter hakkespetten i tre og venter på å komme til på klokketårnet.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Trist og uetisk

Det har ikke Kirken gjort. Kirkeverge Ernst Johan Hegdal i Vefsn uttalte til NRK torsdag at han hadde lest seg opp på hvordan man kan bli kvitt brysomme hakkespetter.

Men at han ikke trodde noen av tipsene fra Norsk Ornitologisk Forening ville virke.

Det får veterinær Siri Martinsen, som er leder i organisasjonen NOAH - for dyrs rettigheter, til å reagere.

 Hakkespettskader på Elsfjord kirke

STORE FLISER: Hakkespetten var i ferd med å hakke seg gjennom veggen til kirken.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Hun mener denne saken illustrerer at dagens skadefellingspraksis i Norge er feilslått.

– Her har kommunen gitt tillatelse til å skyte på tross av at grunneier ikke har prøvd noen forebyggende tiltak fordi han «ikke tror på dem». Det skal faktisk ikke holde med «tro» for å fraskrive seg plikter etter naturmangfoldloven.

Når førstevalget er å skyte dyr som «irriterer» en, har man ikke forstått pliktene etter loven, mene hun.

– Det er forstemmende at heller ikke kommunen har det. I altfor mange år har grunneiere og kommuner skutt dyr etter eget forgodtbefinnende, uten å prøve å ta grep for sameksistens med ville dyr.

Siri Martinsen - Noah

Siri Martinsen er veterinær og leder organisasjonen NOAH.

Foto: Bente Isefjær

Nylig fortalte NRK om Miljødirektoratets forslag til ny viltforskrift. Både veterinærer og dyrevernere er opprørte over at de nå skal bli enklere for privatpersoner å skyte flere dyr enn før, uten tillatelse.

– Det er tragisk at den nye Viltforskriften legger opp til å videreføre denne praksisen - uten tanke på dyrevelferd, dyrenes egenverdi eller generell reduksjon i ville dyrebestander.

Martinsen understreker at det ikke er vanskelig å leve fredelig sammen med ville dyr.

– Forebyggende tiltak som gjør kirken til et mindre attraktivt objekt for hakkespetter generelt, vil være langt mer effektivt enn å ta livet av tilfeldige fugler. Hvis veggen fortsatt oppfattes som et bra sted å hakke, derimot, vil det komme nye spetter til neste år - og så vil det bli mas om skyting igjen og igjen. Det er merkelig at man ikke ser hvor hensiktsløst dette er – i tillegg til å være uetisk, sier veterinær Siri Martinsen.

Hakkespettskader på Elsfjord kirke

VIL SKYTE HAKKESPETT: Av frykt for at hele bordkledningen på kirka må skiftes ut og påføre Den norske kirke store utgifter, vil man heller skyte hakkespetten for å berge kirka.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK