Kirken bedrer sitt omdømme

Etter Utøya-tragedien strømmer folk til kirkene. – Nå får kirken vist at de har et verdifullt tilbud, sier omdømmeekspert.

Minnegudstjeneste i Domkirken

Her er domkirken full under minnegudstjeneste.

Foto: Elisabeth Sandve / NRK

Siden nyheten om terrorangrepene i Oslo og på Utøya, har folk strømmet til kirken. Etter Utøya-tragedien er kirken blitt et samlingspunkt, der budskapet om toleranse og nestekjærlighet formidles.

Det står i kontrast til de sakene kirken ellers får medieoppmerksomhet for, mener administrerende direktør i Apeland Informasjon, Ole-Christian Apeland.

Ole Christian Apeland

Ole Christian Apeland tror kirken får fram sitt budskap bedre under tragedier som Utøya.

Foto: Apeland Informasjon

De sakene som ofte er opp i media om kirken er ofte konfliktsaker som homofili for eksempel. Krikens kjerneprodukt skal være å gi folk mening, trivsel og trøst og det som har skjedd gjør at kirken får det produktet bedre fram, som er verdifullt, mener Apeland.

Nytt image

Han tror det kan bidra til å gi kirken et nytt image og la den spille en viktigere rolle i tiden framover.

– Kirken er ikke så relevant for mange i dag. Men i situasjoner som Utøya-tragedien kommer behovet for kirken bedre fram og kirken får vise at de har et tilbud som kan være verdifullt, sier Ole-Christian Apeland.

Ungdom er ikke her til vanlig

Gunn Danielsen i Bodø, er mor til noen av ungdommene som har fått oppleve sorgen tett på seg. Hun forteller at ungdommene i de første dagene nærmest bodde i kirken.

Minnegudstjeneste Bodø domkirke

Minnegudstjeneste i Bodø domkirke

Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Vi har vært her for å være der for å tenne lys. Ungdommen har vært der for fellesskapet og sørget sammen, sier Gunn Danielsen

Hun mener det ikke er vanlig å se så mange ungdommer i Bodø domkirke.

– De følte seg veldig velkommen her, men det er ikke ungdommer som vanligvis bruker kirken, Danielsen.