Koster 10 milliarder å pusse opp norske kirker

– Man kan ikke bevare alle kirkene, sier Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

Evenes kirke

Evenes kirke er en av de med størst etterslep. – Det ville være grusomt, ikke bare om vi måtte stenge kirka men om den forfalt så mye at det ikke gikk an å reparere den, sier biskopen i Sør-Hålogaland bispedømme.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Vedlikeholdsetterslepet på norske kirker er på svimlende 10 milliarder kroner. Fram til nå har kirkebyggene vært et kommunalt ansvar, men når har den nye regjeringen signalisert at staten vil ta større ansvar enten i form av fond eller direkte tilskudd.

– Jeg håper det blir etablert et fond i denne regjeringsperioden, som kan ta seg av kirkene som kommunene ikke har råd til å vedlikeholde. Det haster, ellers risikerer vi at store kulturverdier råtner på rot, sier Frank Grimstad.

– Kan ikke ta vare på alle kirker

Debatten om hvorvidt man skal beholde alle de 1626 kirkene i Norge er allerede i gang. Men foreløpig er det bare et par kirker som er "avskiltet", det vil si at de ikke fungerer som kirker lenger. 30 prosent av kirkene har alvorlige vedlikeholdsproblemer.

– Denne utviklingen er kommet mye lenger i Europa, hvor kirker er omgjort til kulturhus og leiligheter. I Nederland skjer dette med to kirker i uka, sier administrerende direktør Frank Grimstad i Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon til NRK.no.

Han tror ikke vi vil se en liknende utvikling vil skje i Norge. I hundrevis av år har kirkene vært viktige kultursentre. Men for at det skal være politisk vilje til å ta vare på kirkebyggene i framtida, må folk vise at de vil ha disse byggene.

– Man kan ikke bevare for enhver pris. Vi må ta inn over oss at det ikke er befolkningsgrunnlag for å bevare alle kirkene ute i distriktene. Man må også sette opp noen minstemål til kirkelig aktivitet, sier Grimstad.

Han mener kirker som ikke blir brukt kan brukes til noe annet.

– Dersom man for eksempel ved en framtidig kommunesammenslåing ikke ser behov for mange kirker, kan noen av dem omgjøres til kulturhus eller bibliotek, sier han videre.

Av de 1626 kirkene er 219 av fredet etter Kulturminneloven og 761 har status som verneverdige. Riksantikvarens begrunnelse for dette er at kirkene er en sentral del av den nasjonale kulturarven. Sjekk om din kirke er vernet i Kirkebyggdatabasen.

Les også: – Det er kjempeskummelt. Får du en takstein i hodet, kan det gå riktig ille

Vanskelig å velge bort kirker

Biskop i Sør-Hålogaland bispedømme, Tor Berger Jørgensen

Biskop i Sør-Hålogaland bispedømme, Tor Berger Jørgensen.

Foto: John Inge Johansen.(c)NRK

Biskop i Sør-Hålogaland bispedømme, Tor Berger Jørgensen sier antallet kirker er et tema som går igjen, men at det foreløpig er vanskelig.

– Foreløpig er det ganske dramatisk. Når jeg reiser på visitas er det ofte tema, og mange er enig i at noen kirker må vekk. Men hvilke kirker som skal legges ned, det blir alltid vanlig, sier han.

Det er kommunenes ansvar å vedlikeholde kirkebyggene, men biskopen sier dette ofte blir neglisjert.

– Det er midler gjennom det kommunale systemet som er basisen. Det er kontinuerlig vedlikehold dette går på, og derfor syndes det mye. Da baller det på seg og blir noe mye større enn det kunne vært, sier Jørgensen.

Den Norske Kirke er ingen fattig organisasjon, kan dere ikke ta regningen selv?

– Kirka sjøl er ikke noe annet i denne sammenheng enn lokalsamfunnene, inklusive kommunen. Det er midler gjennom det kommunale systemet som er basisen. Det er kontinuerlig vedlikehold dette går på, og derfor syndes det mye. Da baller det på seg og blir noe mye større enn det kunne vært, sier biskopen.

Råtner på rad

Biskopen sier enkelte kirker er spesielt viktige å bevare. Han trekker frem Evenes kirke.

– Noen av disse er virkelige skatter, som Evenes. Den er et av fyrtårnene i kirkelandskapet vårt. Det ville være grusomt, ikke bare om vi måtte stenge kirka men om den forfalt så mye at det ikke gikk an å reparere den, sier han.

Det vil koste 10 milliarder kroner å reparere skadene på landets mange verneverdige kirker. Kirkevergen i Evenes frykter at takstein skal treffe folk, for der en kirken i så dårlig stand at den kan bli stengt. Men nå skal det over 200 år gamle bygge pusses opp.

Evenes kirke faller fra hverandre