Kina opphever lakse-forbud

Siden 2015 har de tre fylkene Troms, Nordland og Sør-Trøndelag vært utestengt fra å eksportere laks til Kina. Nå opphever Kina restriksjonene. Det skjer fra og med 3. juli. Bakgrunnen for importforbudet var frykt for at fiskesykdommer som PD og ILA, som var påvist i disse fylkene, kunne smitte over til kinesisk fisk, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Lakseoppdrett
Foto: Norsk Havbrukssenter/Flickr