Kastet fordi han ville samarbeide med oppdrettere

Lokal leder i Naturvernforbundet gjennom ti år ble kastet da han foreslo å inngå partnerskap med et oppdrettsselskap. – Ikke forenlig med organisasjonen, sier styremedlem.

Erling Solvang

– Jeg har vanskelig for å tolke det på annen måte enn at de vil ha en annen kurs av Naturvernforbundet i Nordland, og da valgte å kaste meg som leder og velge en ny leder og et nytt styre. Det hadde nok bakgrunn i partnerskapsplanene med oppdrettsnæringen, sier eksleder Erling Solvang.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Erling Solvang har vært leder for Naturvernforbundet i Nordland i ti år og valgkomiteen ønsket at han skulle fortsette.

Men da årsmøtet var over, var han byttet ut.

– Jeg opplevde at det var kupp, hvor det kom frem et alternativt forslag til ledelse og styre i Naturvernforbundet, og det ble da flertall for det alternative forslaget, sier Solvang til NRK.

Ville samarbeide

Bakgrunnen for at Solvang ikke fikk fornyet tillit, skal være et forslag om å inngå et samarbeid med oppdrettsselskapet Salten Aqua.

Naturvernforbundet i Nordland skulle blant annet se på mulighetene for en miljøsertifisering av selskapet og jobbe med kystsoneplanlegging og marint vern. Men planene ble nedstemt av det daværende styret.

– Det var et styreflertall som mente vi ikke kunne inngå en slik avtale. Saken var ikke fremmet for årsmøtet i det hele tatt. Jeg trakk saken etter at jeg ble nedstemt i styret.

– Ikke forenlig med organisasjonen

Camilla Dærga Bjugn byline

Camilla Bjugn mener et partnerskap med oppdrettsnæringen ikke er forenelig med organisasjonens arbeid.

Camilla Bjugn er en av dem som var med å stemme ned Solvangs forslag. Hun sitter også i det nyvalgte styret.

Hun mener et partnerskap med oppdrettsnæringen ikke er forenlig med organisasjonens arbeid.

– Organisasjonen jobber for at oppdrettsvirksomhet skal inn i lukkede merder. Det er det flertallet i styret støtter seg bak. Næringen må få bukt med miljøproblemene og utfordringene med organisk avfall, medikamentelt avfall, lus og rømninger.

Hun avviser at det ligger dramatikk bak lederbyttet.

– Dette er egentlig bare en ordinær styresak, som er blitt nedstemt og ikke noe mer dramatisk enn det.

Ville få penger

Ifølge Solvang har Naturvernforbundet hatt et veldig godt samarbeid med Salten Aqua over flere år. Ved å inngå et partnerskap ville organisasjonen få innsyn i driften.

– Det var snakk om en sertifiseringsordning hvor vi skulle være med på sertifiseringen og på den måten få innsyn i selskapet. I tillegg ville vi få kompensasjon til Naturvernforbundet, og vi har ikke flust med penger. Vi trenger midler for å drive denne organisasjonen, sier Solvang.

– Klart innenfor

Naturvernforbundet har fått Salten Aqua og kommunene til å enes om et såkalt dele- og byggeforbud slik at man får fjernet oppdrett av Skjerstadfjorden.

– Slik avtalen var formulert beholdt vi vår fulle frihet og egne meninger. Vi hadde også fulgt retningslinjene som Naturvernforbundet sentralt har laget for slike samarbeidsavtaler.

Leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken sier til NRK at han ikke har noen kommentar til det som skjedde på årsmøtet i Nordland, men bekrefter at organisasjonen ikke har noe formelt samarbeid med oppdrettsnæringen.

Salten Aqua sitt anlegg i Storvika i Gildeskål

Salten Aqua er et oppdretts- og investeringsselskap. Her fra deres anlegg i Storvika i Gildeskål.

Foto: Salten Aqua