Trygt bosatt i Norge, nå skal de kastes ut

En afghansk småbarnsmor har vært lykkelig bosatt i Meløy i Nordland de tre siste årene. Nå skal de kastet ut av landet, fordi ektemannen ønsker å gjenforenes med familien.

Afghanske barn

Den yngste av barna er født i Norge, men Utlendingsnemnda mener barnas tilknytning til Norge ikke er av vesentlig betydning i saken.

Foto: Privat

– Jeg er redd og frykter for livene våre, sier den fortvilte kvinnen gråtkvalt på telefon.

I stedet for å fortsette livet der hun og barna er bosatt, må hun forberede seg på å vende tilbake til Afghanistan, der hun hevder å være i sterk konflikt med sin egen familie.

Ordfører Per Swensen (H) i Meløy er én av de som ikke kan forstå at denne familien har gjort noe galt, og at de må returneres tilbake et land der de frykter for sitt liv.

– Jeg er svært bekymret over det som skjer, sier Swensen til NRK.

Undrende til vedtaket

Meløy-ordfører Per Swensen

Meløy-ordfører Per Swensen kan ikke forstå at familien må ut.

Foto: NRK

Familien må forlate landet innen 27. juli. Allerede i morgen blir en annen afghansk familie i samme situasjon, også bosatt i Meløy, fraktet ut av landet.

– Vi har jo fått familiene til bosetting, og da regnet vi jo med de skulle bli boende her i Meløy i framtida.

Swensen i Meløy reagerer på at kommunen bruker tid og ressurser på å bosette familier som deretter plutselig blir kastet ut igjen.

– Vi inngår en avtale med Staten om å bosette syriske flyktninger, og til neste år skal vi bosette 25 personer. Men jeg tviler på om kommunestyret vil være like positiv til å gjøre en slik jobb, dersom vi ikke vet om folk blir boende her ut over introduksjonsperioden.

Sjokk for familien

Den afghanske kvinnen var på ferie i Oslo da hun plutselig fikk telefon fra det lokale flyktningekontoret om at hun hadde fått avslag.

– Det utløste veldig mye stress for meg, og jeg er veldig redd, sier kvinnen til NRK.no.

Hun bor nå i Meløy, der hun har hatt oppholdstillatelse i tre år. Hele livet til henne og de to små barna hennes blir nå snudd opp ned, for beskjeden fra Utlendingsnemnda er klar: De må forlate landet innen 27. juli.

NRK har fått tilgang til avslaget fra Utlendingsnemnda, der det blant annet står:

«UDI la til grunn at utlendingen ikke kunne henvises til internflukt et annet sted i Afghanistan, da hun også der ville stå i fare for å miste livet eller bli utsatt for umenneskelig behandling. Bakgrunnen for at tillatelsen ble innvilget var at UDI la til grunn at søkeren var en enslig kvinne uten mannlig nettverk på trygt sted i Afghanistan.»

Flyktet til Norge

Det var i 2011 de to afghanske barnefamiliene flyktet fra Afghanistan til Norge. Mens mor og barn endte opp i Norge, og fikk både oppholdstillatelse og bosetting, dro fedrene til Hellas og søkte opphold der.

NRK har ikke innsyn i alle detaljer i saken, men ordfører Per Swensen (H) i Meløy reagerer sterkt på vedtaket som gjør at familiene de har bosatt må sendes ut.

– Den usikkerheten som oppstår når de plutselig trekker tilbake oppholdstillatelsen, uten noen spesiell grunn, slik jeg ser det, gjør at det blir veldig vanskelig for oss.