NRK Meny
Normal

Lufter hunder og vasker klær istedenfor å være sykepleier

De vasker klær, rer senger og lufter pasientenes hunder. Sykepleierne må bruke stadig mer av arbeidsdagen sin på helt andre ting enn å være sykepleier, viser undersøkelse.

Bente Arntzen, intensivsykepleier ved hjerteovervåinga, Nordlandssykehuset i Bodø

Intensivsykepleier Bente Arntzen ved hjerteovervåkinga, Nordlandssykehuset i Bodø bruker – Jeg skulle heller vært inne hos pasienten enn å stå her og re opp og vaske senger.

Foto: Kari Skeie / NRK

– Noen pasienter som bor hjemme alene har kun hunden som selskap. De er for dårlig til å gå ut med hunden slik at den får gjort fra seg og får litt luft. Alternativet ville vært å få hunden avlivet og det ville gjort pasientens situasjon atskillig verre. Dermed blir også lufting av hund en sykepleieroppgave, forteller fylkesleder Laila Wilhelmsen i Norsk Sykepleierforbund.

At sykepleierne må bruke stadig mer av arbeidsdagen sin på helt andre ting enn pleie kan intensivsjukepleier Bente Arntzen ved hjerteovervåkingen ved Nordlandssykehuset skrive under på. Når NRK møter hennaer er hun i ferd med å re opp senger. Før det har hun vasket sengen.

– Dette gjør jeg hver gang en pasient reiser ut eller en ny kommer inn. Det skjer flere ganger om dagen.

Sykepleierne ved Nordlandssykehuset fungerer også som portørtjeneste til og fra avdelingene.

– Vi bruker også mye tid framfor pc-en. Det er et stort spekter av elektroniske meldinger og andre typer papirarbeid som tar oss bort fra pasientene. I tillegg kommer skyllerom- og kjøkkenprosedyrer som tar tid.

– Jeg skulle gjerne ha brukt denne tida på pasientene mine, sier hun til NRK.no.

Fersk undersøkelse

Laila Wilhelmsen – fylkesleder Norsk Sykepleierforbund

Fylkesleder Laila Wilhelmsen har bedt alle de tillitsvalgte i fylket om å kartlegge tidstyveri blant sjukepleierne i Nordland. Resultatet ble en lang liste.

Foto: Kari Skeie / NRK

Slik er hverdagen for mange sykepleiere i Norge. Leder i Norsk Sykepleierforbund i Nordland Laila Wilhelmsen har spurt medlemmene sine om hva de bruker arbeidsdagen sin til.

– De som jobber på sykehus vasker klær, skap og senger. De makulerer papirer og bestiller utstyr. De levere rekvisisjoner, skriver rekvisisjoner til kjemoterapi og pasientreiser, skrive innkallingsbrev, henter og bringer pasienter til røntgen Lista over andre gjøre mål er utømmelig. Dette er kostbar kompetanse for arbeidsgiver å bruke til slike typer oppgaver, sier Wilhelmsen.

I kommunene hvor sykepleierne jobber på sykehjem eller i hjemmesykepleien er lista over tidstyver like lang.

– Medlemmene våre gjør alt mulig for pasientene sine. Ringer etter folk, lufter hunder, bestiller varer, vasker skyllerom, kjøleskap, andre skap, klær, senger og nattbord, bærer ut søppel, lager mat og rydder, sier Wilhelmsen.

– Får konsekvenser

Ifølge intensivsykepleier Bente Arntzen går en tredel av arbeidsdagen hennes med til å gjøre helt andre ting enn å være sykepleier.

Liss Eberg, HR-sjef ved Nordlandssykehuset

Liss Eberg, HR-sjef ved Nordlandssykehuset.

Foto: Nordlandssykehuset

– Det får konsekvenser for pasientene. Vi får ikke fulgt opp pasientene så mye vi ønsker. Pasienter blir liggende lenger i senga om morgenen og må innta måltidene i senga istedenfor i en stol. Det blir mindre aktivisering, sier Arntzen.

Hun legger ikke skjul på at det oppleves som frustrerende.

– Vi sykepleiere vet hva som skal til for at pasienten skal komme seg raskt etter en infeksjon. Da er aktivitet og ernæring svært viktig, sier Arntzen.

– Ikke bare greit

HR-sjef Liss Eberg ved Nordlandssykehuset sier ledelsen er klar over situasjonen. Blant annet vil sykehuset ha flere helsefagarbeidere, men at sykepleierne i tida framover også må regne med å for eksempel re opp senger.

– I noen tilfeller kan det være greit, men sykepleierkompetansen er viktig for sykehuset. Vi har samme interesse som sykepleierne i at denne kompetansen skal brukes på best mulig måte, sier hun.