Hopp til innhold

Testa karbonfangst i ett år: – Fangstrater på opptil 95 prosent

Verdens første karbonfangstpilot for smelteverk hos Elkem Rana har hatt en fangstrate på 95 prosent av CO₂-utslippene.

Karbonfangstanlegget ved Elkem Rana er de grønne containerne med tilhørende piper.

Her ved Elkem Rana har de testa ut karbonfangst for smelteverk. Karbonfangstanlegget er de grønne containerne med tilhørende piper.

Foto: Frank Nygård / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Det er nøyaktig ett år siden verdens første karbonfangstpilot for smelteverk ble offisielt åpna i Mo industripark.

Nå har de konkludert med at piloten hos Elkem Rana har vært en suksess.

Piloten er den første av sitt slag i verden, og viser at det er fullt mulig å fange nær alt av CO₂-utslipp.

– Vi har fått fangstrater på opptil 95 prosent. Da vi gikk inn i prosjektet var det usikkert hvor mye vi skulle klare å fange. Så 95 prosent er vi veldig fornøyd med.

Det sier Frode Johan Berg, verkssjef i Mo i Rana til NRK.

Han mener dette kan bane vei for andre smelteverk også.

Det viser at teknologien fungerer, og at dette er noe vi kan satse på videre.

3648921D-0621-458B-9CCC-FE459425FECE

Frode Johan Berg, verkssjef ved Elkem Mo i Rana

Foto: Frank Nygård / NRK

– Høyre fangstrater

Elkem Rana produserer hvert år tonnevis med ferrosilisium.

Stoffet er viktig i blant annet produseringen av stål og støpejern.

Men produksjonen har tradisjonelt skapt store klimautslipp.

Årlig slipper de ut 300.000 tonn karbondioksid fra Elkem Rana.

I dag ble resultater fra CCS-piloten deres offentliggjort.

Piloten registrerte høye fangstrater av CO₂, opptil 95 %.

Det indikerer at CCS ved smelteverk er teknisk gjennomførbart.

Mo industripark Elkem Rana

Karbonfangstanlegget ved Elkem i Rana.

Foto: Frank Nygård / NRK

Jobber mot nullutslipp i 2050

CCS-piloten var operativ i cirka 3000 timer mellom november 2022 og juni 2023.

At vi klarer å fange 95 prosent, av våre CO₂ utslipp, kombinert med lave utslipp av helsefarlige stoffer viser at teknologien virker, sier Elkems klimadirektør Trond Sæterstad.

Trond Sæterstad stående inne på kontrollrommet til pilotanlegget for karbonfangst ved Elkem i Mo i Rana

Trond Sæterstad stående inne på kontrollrommet til pilotanlegget ved Elkem Rana.

Og legger til:

Nå handler det om å gjøre det å gjøre resultatene fra piloten kommersielt levedyktig i en bransje med global konkurranse.

Sintef: – Mulig hos andre også

Karl-Anders Hoff, som er seniorforsker i Sintef Industri, besøkte Rana da resultatene ble lagt fram i dag.

De har fått demonstrert at det er teknisk mulig å fange mesteparten av utslippet av CO₂ som kommer fra Rana,

SINTEF-forsker Karl Anders Hoff

Karl Anders Hoff, seniorforsker Sintef Industri

Foto: Andreas Skeide / NRK

Han viser til at Nordland har flere industribedrifter med stor produksjon og store CO₂-utslipp.

Det er ekstremt viktig, for når det er mulig her,
så er det mulig hos andre som driver med prosessindustri i Norge.

CO₂-fangst fra denne industrien i Nordland gir kutt som monner også på nasjonalt nivå. Og er med på å oppfylle Norges klimaforpliktelser, ifølge Hoff.

Det viktigste nå er at lagringa er på plass.

Vi ser jo at det har vært en lang og litt humpet vei. Lagringa måtte på plass først. Det er det som nå har skjedd.

Hoff viser til at det allerede bygges et fullskala fangstanlegg ved sementfabrikken i Brevik, Hoff mener det må handles raskt nå.

Jeg tror at hvis man tar hensyn til de nasjonale klimamålene, som er å ta vesentlige kutt innen 2030, så bør man komme i gang ganske raskt.

Naturvernforbundet: – Dette er positivt

I Naturvernforbundet er de glad for å høre om resultatene fra Mo i Rana.

Dette er positivt, sier leder Truls Gulowsen.

Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen.

Leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Vi trenger CCS for å redusere klimagassutslipp fra prosessindustrien, der det oppstår klimagassutslipp av andre grunner enn bruk av fossil energi og det dermed ikke foreligger alternativer,

Er det delte meninger blant klima og miljøorganisasjonene?

– CCS er noe omdiskutert, også i Norge. Spesielt dersom det kan bidra til å grønnvaske produkter eller aktiviteter som gir store avtrykk, f.eks. f.eks. i naturen.

Han sier videre:

Silisium er et materiale som trengs i lavutslippssamfunnet, og da er det helt nødvendig med løsninger som kutter prosessutslipp fra denne produksjonen.

Store investeringer

Gulowsen mener industrien sjøl må ta sin del av de store investeringene som vi kreves.

Ja, her må industrien bidra. Kraftkrevende industri mottar også en stor CO2-kompensasjonsordning der det bør stilles strenge krav til utslippskutt og energieffektivisering.

I dag er kostnadene for å ta i bruk CCS for høye, mener verkssjefen ved Elkem i Rana.

Og det er store investeringer det er snakk om.

– Så det er klart at med investeringa som trengs for å fange CO₂,
så er det åpenbart at vi må få plass et virkemiddelapparat som hjelper oss, sier Frode Johan Berg.

Vil være en del av klimaløsninga

Karbonfangst inngår i Elkems klimastrategi mot netto nullutslipp innen 2050.

De trenger derfor konkurransedyktige rammebetingelser for å kunne ta denne teknologien i bruk, sier Berg.

– Elkem har som mål å være en del av løsninga for å bekjempe klimaendringene. Vi vil bruke resultatene fra denne piloten og finne frem tekniske og kommersielle løsninger for å ta i bruk CCS.