– Disse er like farlige den dag i dag

Privatpersoner på Lakså i Evenes fant mandag røykgranater fra krigens dager. – Hvert legeme inneholdt 15 kilo røykstoff som er like farlige den dag i dag, opplyser Forsvaret.

Røykganater på Evenes

30 KILO RØYKSTOFF: De to granatene inneholdt tilsammen 30 kilo røykstoff.

Foto: Politiet

– Funnet ble gjort tidligere i dag av noen privatpersoner. De gjorde funnet under gravearbeid, forteller kommunikasjonsrådgiver Jannike Dyrhaug ved Midtre Hålogaland politidistrikt til NRK.

Funnet av det som sannsynligvis er røykgranater fra krigens dager ble gjort på Lakså ved Evenes.

– Det vi gjør i slike tilfeller, er at vi videreformidler kontakt til Forsvaret. Jeg ser nå at de allerede har vært på stedet og tatt hånd om granatene.

– Dette er etter alt og dømme øvelsesgranater fra krigens dager. Det skal ikke være sprenglegeme i de, men det kan Forsvaret svare nærmere på.

Farlig røykstoff

Hos Forsvaret blir NRK henvist videre til eksplosivrydderen som tok hånd om granatene. Han må på grunn av sin stilling være anonym.

Det er røykstoffet i dem som er farlig den dag i dag.

– Jeg fikk telefon midt på dagen. Da dette ble fulgt opp med informasjon om funnsted, så dro jeg dit umiddelbart, forteller han.

Der fant han to røykbokser som stammet fra den tiden «Tirpitz» hadde base på Bogen. Ifølge eksplosivrydderen var dette slagskipet stasjonert der et sted mellom 1940 og 1943.

– Det er røykstoffet i dem som er farlig den dag i dag. Det er svært giftig for mennesker i store konsentrasjoner, forteller han.

15 kilo røykstoff

Han forteller videre at hvert legeme inneholdt cirka 15 kilo med røykstoff.

– Dette røykstoffet er farlig. Det kan være kloridforbindelser eller klorforbindelser. Når man slår opp i en hvilken som helst kjemibok, så forstår man at det er snakk om giftige stoff.

– Så disse var farlige den dag i dag?

– Det stemmer, ja.

Fraktes til Ramsund

Nå skal granatene fraktes til Ramsund orlogsstasjon, som er nærmeste marinebase med egnet sted for destruksjon. Dette vil sannsynligvis skje imorgen.

– I og med at dette er veldig giftig, så brukes en kjernetemperatur for detonasjon på rundt 3600 grader celsius. Og med en så høy temperatur vil alt forbrenne til intet, forteller han.

Eksplosivrydderen ber folk være forsiktige i sommer.

– Nå nærmer det seg sommer. Det er høytid for folk å ferdes i fjellet, og det er på denne tiden folk begynner å ordne i hagen med blant annet graving.

– Jeg vil anbefale folk om å ta kontakt med politiet dersom de finner noe mistenkelig i bakken. Ikke rør det, og merk funnstedet. For det er gammelt, men fremdeles like farlig.

Laster Twitter-innhold