Kan sentralisering redde Nordland?

BODØ (NRK): Næringslivet slår alle rekordar, men folketalet i Nordland har nesten stogga opp. Nokre meiner eit sterkare fylkessentrum kan vere ei løysing.

Erlend Bullvåg

OPTIMISTISK: Erlend Bullvåg ser lyst på Nordland si framtid, men nokre grep må gjerast.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Me må jobbe hardare for å skape jobbar for dei med høg utdanning i byar. Det er der dei samlar seg i sør, og det er der dei samlar seg i nord.

Erlend Bullvåg er prosjektleiar for Indeks Nordland og dekan på handelshøgskulen ved Nord Universitet.

– Det viktigaste me kan gjere er å lage arbeidsplassar som passar til det kompetansen ungdommen skaffar seg, slik at me har noko å lokke dei attende med, seier Bullvåg.

Print

BÅDE GODT OG DÅRLEG: Den årlege rapporten Indeks Nordland syner fram både gode og dårlege sider ved næringslivet i Nordland.

Foto: Illustrasjon / Indeks Nordland

Dekanen peikar på Tromsø og Trondheim som dømer på sterke fylkessentrum.

– Det er klart at Nordland står ovanfor ein annan geografi, og at ein kanskje bør ha fleire drivkraftige senter, men at Bodø er naturleg å satse på, trur eg nok eg kan sei, legg han til.

– Distrikta har livets rett

– Kombinasjonen mellom by og land er viktig for fylket. Utan levande distrikt greier ein ikkje skape nye verdiar, seier Svein Eggesvik, leiaren i Nordland Senterparti.

Svein Eggesvik

VIL HA LEVEDYKTIGE DISTRIKT: Fylkesleiaren i Senterpartiet fryktar sentralisering meir enn å sjå på det som betring for fylket.

Foto: Senterpartiet

– Me er særs positive til at det går bra med industrien, men me har ikkje tru på at eit styrka senter på distrikta sin kostnad vil gagne Nordland i det lange løp, seier Eggesvik.

– Får ein store senter, får ein òg mykje byråkrati, og det trur me ikkje at me er tent med, seier fylkesleiaren.

Næringslivet har eit visst ansvar

– Den tidlege fasen i karrieren er nøkkelen, så der bør bedriftene i Nordland vere endå flinkare enn dei er i dag til å hanke inn studentar, seier Erlend Bullvåg.

–Til dømes utdannar universitetet mange ungdommar som ikkje finn ein arbeidsmarknad for sine felt i Nordland, og då er det naturleg at andre byar og fylke får desse ressursane, legg han til.

Cellegift overdose

EIN MOGLEG START: Bullvåg ser til helseindustrien som ei mogleg plattform å satse på, om Nordland ynskjer å få unge til å busetje seg.

Foto: Marit Garfjeld / NRK

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Adrian (27) må vise finger, rope, rekke tunge og lage kysselyder. Helst når det passer ekstremt dårlig.
Venke opplevde enhver hesteeiers mareritt da hun oppdaget en fremmed mann i stallen hennes.