NRK Meny
Normal

– Det haster å få utdannet flere sykepleiere

Om 20 år vil sykepleiermangelen i Norge være på svimlende 30.000, slår Helsedirektoratet fast. I dag er det for vanskelig å utdanne flere sykepleiere, mener utdanningsleder.

Bodil Svendsgård

Leder for sykepleieutdanninga i Bodø, Bodil Svendsgård, mener det haster å få på plass nye sykepleiere og at dagens utdanning ikke legger til rette for det.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Myndighetene må våkne, og endre fokuset i utdanningen av sykepleiere i Norge, sier leder for sykepleieutdanninga i Bodø, Bodil Svendsgård til NRK.no.

Helsedirektoratet har regnet ut at Norge vil mangle i underkant av 30.000 sykepleiere i 2035.

Svendsgård mener studieplanen for sykepleiere ikke er tilpasset behovet etter samhandlingsreformen, og gjør det vanskelig å utdanne flere. Hun sier det haster med å få utdannet flere sykepleiere.

– Sykepleierutdanningene i Norge har bedt om å få en ny rammeplan som styrer utdanningen vår. Den vi har nå er laget før samhandlingsreformen, og er ikke oppdatert. Vi kan derfor ikke øke utdanningskapasiteten fordi vi mangler praksisplasser.

(artikkelen fortsetter under)

Sykepleierstudenter i Bodø

Sykepleierstudentene Ann Cathrin Jørgensen, Julie Amundsen og Line Sundnes, er enig i at det trengs flere sykepleiere, men understreker at det viktigste er kvaliteteten i utdanningen.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Vil ha mer kommunepraksis

Gjennom samhandlingsreformen har kommunene fått større ansvar for omsorgen av eldre og syke, men utdanningsplanen for sykepleiere legger fortsatt stor vekt på praksis ved sykehus.

Flere kunne blitt utdannet gjennom praksis i kommunene, mener Svendsgård.

– Den gamle rammeplanen sier detaljert at studentene skal ha så og så mye praksis ved ulike avdelinger ved sykehus. I dag blir flertallet av pasientene behandlet på poliklinikk, og ikke på sykehus. Da må vi kunne sørge for at sykepleierne lærer det de skal andre steder.

– Jobben er i gang

Tove Karoline Knutsen (Ap(

Stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen (Ap) sier myndighetene er i gang med å møte utfordringene.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Stortingsrepresentant og helsepolitiker Tove Karoline Knutsen (Ap) kjenner seg ikke igjen i kritikken.

Hun sier antallet studieplasser har økt, og at planene for sykepleierstudiet ble oppdatert til dagens behov gjennom en stortingsmelding i 2012.

– Denne jobben er allerede godt i gang. Dersom det er slik at rammeplanene ikke har fulgt det Stortinget vedtok da de behandlet meldingen i 2012, er det viktig at det er på plass. Men vi er i gang med å innrette sykepleierutdanningen utfra behovene som er og som kommer i fremtiden.

Knutsen sier det vil komme endringer når det gjelder blanding mellom teori og praksis, og blanding mellom praksis i sykehusene og kommunehelsetjensten.

– Vi får flere ut i kommunene og eldreomsorgen hvor vi vet det kommer et stort behov. Men vi trenger også sykepleiere i sykehusene, fordi det i dag er mangel på spesialsykepleiere.

NRK har vært i kontakt med kunnskapsdepartementet som ikke har hatt anledning til å kommentere saken.