Kan man lage bilvei av plast? Her er to konkrete løsninger på plastkrisa

Mens mange fortviler over hvordan vi kan løse plastkrisa, er disse to prosjektene allerede godt i gang. Ett av dem kan få ned utslipp av CO₂ med hele 90 prosent.

Plast på bilveier

Enkelte typer plast hoper seg opp hos norske avfallsselskaper. Nederlandske forskere tror de har løsningen: bruk plasten i asfalten.

Foto: Montasje / OLE-CHRISTIAN OLSEN / NRK / Kyrre Lien / SCANPIX

Haugene med plast hos norske avfallsselskap blir bare større og større, og store mengder plastavfall må brennes eller graves ned, fordi det ikke finnes et marked for å gjenvinne dette.

Hva kan man gjøre med plasten? Én mulig løsning som KS Bedrift foreslår, er å innføre en såkalt produsentordning, hvor den som lager noe av plasten, må hente plasten tilbake for å bruke i nye produkt.

Men det finnes minst to andre gode løsninger til krisa, skal vi tro selskaper fra Norge og Nederland.

1. Plast kan erstatte asfalt på veiene

Tall fra 2017 viser at asfaltproduksjon bidrar til omtrent 1,6 millioner tonn CO₂-utslipp i året. Men forskere fra Nederland mener de har funnet en løsning på problemet, som samtidig bidrar til å redusere plastavfallet vårt.

Plasthaug på SHMIL på Helgeland

Avfallsselskap sliter med å bli kvitt plast som plastrør, leker og plastkanner til resirkulering. På SHMIL graver de ned plasten i påvente et bedre marked.

Foto: OLE-CHRISTIAN OLSEN / NRK

Konseptet «Plastic Road» er utviklet av KWS Infra, den største veibyggeren i Nederland. Selskapet er i gang med et prosjekt der de bruker resirkulert plast til å bygge veier.

Ifølge selskapet bak prosjektet skal veiene være et mye mer miljøvennlig alternativ, og vil også ha en lengre levetid enn konvensjonelle veier.

På sin hjemmeside skriver de at de forventer at veien vil ha opptil tre ganger så lang levetid, fordi plasten ikke påvirkes av frost, vann eller slit på samme måte som asfalt.

En annen fordel er ifølge selskapet at selve konstruksjonen tar uker, i stedet for måneder, å gjennomføre.

2. Vi kan lage diesel av plast

Et norsk selskap tar nå i bruk ny teknologi, som lar oss lage diesel av hardplast. Den første fabrikken vil stå klar i Danmark i andre kvartal neste år, og deretter skal det bygges i Norge.

Kjetil Bøhn adm dir Quantafuel

Kjetil Bøhn, administrerende direktør i Quantafuel.

Foto: Brian Cliff Olguin

Å produsere diesel fra plast kan bidra til å redusere CO₂-utslippet fra vanlig konvensjonell dieselproduksjon med 90 prosent, ifølge administrerende direktør i Quantafuel, Kjetil Bøhn.

– Skal man bli kvitt plastproblemet må man gjøre noe nyttig med det, og der kan vi være en av brikkene, sier Bøhn.

Når anlegget her i landet tas i bruk er de i stand til å omsette tre fjerdedeler av hardplastavfallet i Norge, til drivstoff. Men med litt hjelp fra norske myndigheter, vil de kunne omgjøre nesten alt, sier Bøhn.

– Vil kunne få et nytt mikroplastproblem

Peter Sundt er konsulent i Mepex, et konsulentselskap som driver innen avfall og gjenvinning. Han er kritisk både til å bruke plast til diesel og til asfalt.

Plasten kan brukes til noe mer verdifullt enn diesel, mener Sundt

Peter Sundt

Peter Sundt, konsulent i Mepex.

Foto: Olav Skogesal

Da brenner vi plasten i neste runde i stedet for å lage nye produkter som kan gå flere runder i kretsløpet. Diesel er siste stopp, sier han.

Avfallskonsulenten synes det er fint at de vil gjøre noe med plastkrisa, men han ber initiativtakerne tenke seg litt om.

– Hvis vi putter plast i asfalten, og den største kilden til mikroplast er bildekk på grunn av slitasje, så vet vi også at bildekkene slites, men det gjør jammen asfalten også, sier Sundt, som mener plast i asfalt kan føre til et nytt mikroplastproblem.

Han vil likevel ikke avfeie løsningene til selskapene helt.

– Jeg er miljømessig kritisk til disse løsningene. Men hvis det er godt begrunnet og fornuftig, skal jeg ikke stemme det ned, sier han.