Kan lete etter olje

Havforskerne mener det er tilrådelig å gjennomføre seismiske undersøkelser utenfor Lofoten og Vesterålen.

Nordland VII og Troms II

I dette området har Havforskningsinstistuttet undersøkt fiskeforekomstene de siste dagene.

Foto: Kart: Oljedirekoratet

De siste dagene har Havforskningsinstituttets forskningsbåt "G.O Sars" undersøkt fiskeforekomstene i de omstridte områdene.

- Med lave fiskemengder av stort sett utgytt fisk, med unntak av snabeluer som gyter over et stort område, er det tilrådelig å gjennomføre de planlagte seismikkundersøkelsene utenfor Lofoten – Vesterålen.

Det sier forskningsdirektør Ole Arve Misund ved Havforskningsinstituttet i en pressemelding.

Kartlegginga som "G.O Sars" gjennomførte, viste at det er lite fisk, egg og larver i de aktuelle områdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

Stor fisk skremmes bort på grunn av støyen fra seismikkens luftkanoner, men skades ikke.

Leting etter olje og gass under havbunnen utenfor Lofoten og Vesterålen har vært meget omstridt.

Fiskerne har protestert , fordi de mener seismikkskyting er skadelig for fisk og yngel som lever i de områdene.

Det var utgangspunktet for at Havforskningsinstituttet gjorde undersøkelser for å kartlegge fiskebestandene.