Kan kutte 100 milliarder i planlagte veiprosjekter over hele landet

Statens vegvesen har laget en plan for hvordan 120 veiprosjekter over hele landet kan bli billigere.

Narviktunnelen E6

Narviktunnelen på E6 i Nordland er et av prosjektene Statens vegvesen mener kan gjøres billigere. Blant annet foreslås det å kutte grøntanlegget som er planlagt rundt bytunnelen og en mindre tunnelprofil. Det vil bety 100 millioner kroner spart.

Foto: Statens Vegvesen

Kortere bruer og tunneler, smalere veier, mindre grøntanlegg og færre gang- og sykkelstier.

Det er noe av svaret på hvordan Statens vegvesen skal kunne kutte i utgiftene til planlagte veiprosjekter.

De 120 prosjektene som er gjennomgått med sparekniven, har i dag en samlet prislapp på 600 milliarder kroner. Men Statens vegvesen mener det vil være mulig å redusere prisen med 100 milliarder kroner.

– Vi har sett på om vi kan ta ut elementer og gjøre de enklere, sier vegdirektør Bjørne Grimsrud.

Løsninger som er dyre å bygge, som bruer og tunneler, er gjennomgått på nytt.

– Vi har sett på om slike elementer kan legges i terrenget på en annen måte, for å på den måten gjøre bruene eller tunnelene kortere, sier vegdirektøren som understreker at de foreslåtte endringene ikke skal redusere trafikksikkerheten.

– Det er veldig viktig for oss. Men det kan være at vi må prioritere vekk en del av det som ligger rundt selve veianlegget, som for eksempel grøntområder og sykkelveier.

Fauske marmorsøyle

Riksvei 80 fra Fauske til Løding er en flaskehals og skal utbedres. Men i stedet for ti meter veibredde, som er dagens plan, foreslås det ni meter. På strekningen Naurstadhøgda – Løding foreslås det også å vurdere ny trase istedenfor tunnel.

Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009

– Nøktern standard

Det er Samferdselsdepartementet som har bedt om svar på hvordan Norge kan få mest mulig infrastruktur for pengene.

Bakgrunnen er at det i fremtiden er ventet trangere økonomiske tider.

Oppdraget er gitt til Avinor, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Vegdirektoratet.

Nå har altså Statens vegvesen levert sitt svar på hvilke innsparingsmuligheter som finnes.

Der er det, i tillegg til forslag som vil gi en mer «nøktern» standard, åpnet for en mer kostnadseffektiv prosess.

Bjørne Grimsrud

Vegdirektør Bjørne Grimsrud mener det er riktig å gjennomgå planlagte veiprosjekter for å se hvordan kan gjennomføres på en billigere måte.

Foto: Knut Opeide / Knut Opeide

– Vi ser på om vi kan spare penger på å trekke entreprenører tidligere inn i prosessen og på den måten få bedre og billigere løsninger. Men det vil kreve endringer i de reglene vi er underlagt i dag.

Om spareforslagene tas hensyn til, er opp til politikerne å vurdere.

Samtidig er Statens vegvesen åpen på at det er enkelte veiprosjekter de ikke ville prioritert, hvis de selv fikk bestemme.

Som for eksempel fergefri E39.

– Enkelte utbygginger bør utsettes hvis vi må prioritere. Vi mener det viktigste er at folk skal kunne komme seg raskt og trygt fram. Om det er med eller uten ferge, er ikke det avgjørende for oss, sier Grimsrud, som også mener at store prosjekter i byområder og sykkelekspressveier vurderes på nytt.

– Vi mener de prosjektene med størst samfunnsøkonomisk lønnsomhet må prioriteres først. Det kommer vi til å jobbe videre med.

Illsutrasjoner over fergefri E39

Fergefri E39 er noe som bør gjennomgås på nytt, mener Statens vegvesen.

Foto: Multiconsult / Statens vegvesen