Kan endelig fortsette gigantprosjekt

Stortinget har bevilget milliarder til ny E6 på Helgeland, men deler av prosjektet måtte tidligere i år settes på vent fordi «ingen» ville bygge veien. Nå kan endelig prosjektet se ut til å fortsette, opplyser Statens vegvesen.

E6 i Dunderlandsdalen

NRK har tidligere skrevet om E6 gjennom Dunderlandsdalen nord for Mo i Rana hvor asfalten enkelte steder smuldrer opp. Her er det bare et tynt lag av asfalt igjen etter mange år med stadig økende tungtrafikk, salting og skraping.

Foto: Ricky Hagen

Statens vegvesen har lenge slitt med å skape interesse hos veibyggerne i forbindelse med ny E6 på Helgeland, som Stortinget har bevilget milliarder til.

Allerede i april ble prosjektet lyst ut, men konkurransen ble senere avblåst på grunn av dårlig respons i markedet.

Entreprenørene mente det kostet for mye å delta i anbudskonkurransen, og i sommer hadde bare to firmaer meldt sin interesse for prosjektet. Byggenæringens Landsforening uttalte i en tidligere sak at de ikke var i tvil om at man måtte ha flere enn to firmaer dersom konkurransen skulle være reell.

Nå har ytterligere et selskap meldt sin interesse. Dermed kan man gå videre i prosessen, forteller prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen.

– Vant med store oppdrag

– Utfordringene har vært å få entreprenører og bransje til å mene at dette er et interessant prosjekt. Da vi lyste vi forrige gang, så lyktes vi ikke. Men det har vi nå, sier han til NRK.

Nyland forteller at de har hatt flere møter, og at de også har vært i kontakt med bransjeorganisasjonene. Nå håper han kontrakt kan undertegnes i juni-juli neste år.

– De som nå har meldt sin interesse, er store, tunge, norske entreprenører som er vant til å håndtere store oppdrag, fastslår han.

– Må kvalifisere seg først

Bård Nyland

Prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen.

Foto: Irene R. Skaue

De tre aktørene er Hæhre Entreprenør, Leonhard Nilsen & Sønner (LNS) og NCC, som alle ønsker å jobbe med veiprosjektet E6 Helgeland nord.

Veiprosjektet strekker seg over en strekning på 125 kilometer, fra Korgen til Bolna. Statens vegvesen skal bygge og utbedre i alt 62 kilometer veg, og prosjektet har en kostnadsramme på 1,69 milliarder kroner.

– I første runde ser vi på om de er prekvalifisert, altså kvalifisert til å gjøre jobben, forklarer Nyland.

For å være prekvalifisert må aktørene ha økonomi, kapasitet og nødvendig erfaring til å påta seg jobben med å planlegge, bygge og drifte strekningen mellom Korgen og Bolna.

– Deretter inviterer vi de som blir prekvalifisert til å være med i en konkurransepreget dialog. Her skal den enkelte aktør, i samhandling med oss, skissere og legge frem forslag til løsninger for prosjektet Helgeland nord.

– Skal klare fristen

Helgeland nord er det første av i alt tre delprosjekter i veiutviklingspakken E6 Helgeland, som er beregnet å koste nærmere 5,2 milliarder kroner. Om lag 80 prosent av utbyggingen skal finansieres av Staten, mens resten av pengene hentes inn gjennom bompenger.

– Dette ble lyst ut første gang i april. Får det noen konsekvenser at dere er på etterskudd med anbudsrunden?

– Nå har vi fått aktører som er villig til å bygge. Da tror jeg ikke konsekvensen blir verre enn at vi blir litt forsinket med tanke på det vi først tenkte. Slik vi ligger an nå, så skal vi klare komme i mål innenfor fristen for ferdigstilling, altså innen 2020.

– Helgeland nord vil nok stå ferdig før, kanskje allerede i 2019, legger han til.

– Hvem er det som vinner konkurransen?

– Hvis alle er prekvalifiserte, så starter vi en dialog for å finne de beste løsningene for utbygging av E6 Helgeland. Den prosessen starter etter at vi er ferdig med prekvalifiseringen den 14. november, avslutter Nyland.

E6 Helgeland nord

Veiprosjektet E6 Helgeland nord strekker seg over totalt 125 kilometer, fra Bolna i nord til Korgen i sør. Det skal bygges 62 kilometer ny vei, mens 47 kilometer skal utbedres.

Foto: Statens vegvesen
elendig vegstandard i Dunderlandsdalen